ANSÖKAN OM VÄRDESEDEL 2018

Ansökningarna tas emot under tiden 1-31.01.2018

FSSMF vill uppmuntra och stöda medlemsensemblernas musikaliska utveckling genom att under år 2018 erbjuda ett antal värdesedlar ämnade för utbildnings- och instruktionsverksamhet i de enskilda ensemblerna. Värdet på en värdesedel uppgår till 250 euro.

 

Följande kriterier för beviljning av värdesedlar gäller:

- Endast en värdesedel om 250 euro kan beviljas per ensemble.

- Ensemblen som ansöker bör vara medlem i FSSMF eller i något av FSSMF:s medlemsförbund.

- Ensemblen bör ha fyllt i blanketten ÅRSRAPPORT 2017 senast 31.1. 

- Ensemblens ordinarie dirigent godkänns inte som utbildare.

 

Redovisning/rapport senast 15.12

Efter genomförd utbildning lämnar ensemblen in en redovisning till FSSMF-kansliets epostadress kansli@fssmf.fi  (Ämne: Redovisning, värdesedel, körens namn)  som kort beskriver utbildningens innehåll och genomförande. Till redovisningen bifogas kvitton/verifikat över erlagda kostnader.

Efter att redovisningen godkänts betalar FSSMF ut bidraget till uppgivet konto.

 

Beslut om beviljade väresedlar 

FSSMF-kansliet behandlar ansökningarna i den ordning som de inkommit till kansliet. Meddelande om beslut skicka ut inom februari.

Ensembler vars ansökningar uppfyller kriterierna för beviljning och blivit godkända erhåller en värdesedel som kan användas för det uppgivna ändamålet. 


 

Ansökan om FSSMF:s Värdesedel

UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE ENSEMBLEN
UPPGIFTER OM UTBILDNINGEN (Tonbildningen, Coachningen, mm)
Spamfilter
Skriv siffran 6 med bokstäver: