Nominera kandidater: (Nomineringstiden slut 19.2.)

Årets körsångare, Årets instrumentalist och Årets funktionär 2018!

Finlands svenska sång- och musikförbund lanserade år 2015 fyra nya priser för att premiera välförtjänta personer som utmärkt sig för goda insatser. Ytterligare en priskategori kom till 2016, Årets funktionär. 

Nu vill vi ha förslag på kandidater till pristagare 2018!

 

Kriterier för nominering av kandidater 

Till pristagare kan utses en person som under en längre tid eller i ett projekt på ett förtjänstfullt sätt verkat som körsångare, instrumentalist eller funktionär. 

Inlämning av förslag på kandidater 

Välkommen med förslag, inklusive kort motivering till varför just er kandidat skulle vara värd att premieras. Förslagen inlämnas till FSSMF senast den 31 januari 2018. Förslag med motiveringar kan skickas in av lokal-/specialförbund, körer, orkestrar, ensembler som är medlemmar i något av FSSMF:s medlemsförbund eller är direkt anslutna medlemmar i FSSMF. Endast ett förslag per medlemsgrupp kan inlämnas. 

Behandling av inlämnade förslag 

Förslagen behandlas av en nomineringskommitté som presenterar sitt förslag för förbundsstyrelsen, som utser pristagarna. 

Utnämning av pristagare vid prisceremoni

Priset delas ut den 7 april 2018 vid FSSMF:s Musikgala i Arbetets Vänners hus i Helsingfors, Annegatan 26. 

PRISKATEGORIERNA ÄR: 

Årets körsångare, blandad kör 

Årets körsångare, damkör 

Årets körsångare, manskör 

Årets instrumentalist, blås- eller stråkorkester 

Årets funktionär 
(i någon av FSSMF:s medlemsgrupper, lokal- / specialförbund / kör / orkester / ensemble) 


 

Nominering av kandidat

Jag nominerar följande person:
Spamfilter
Skriv siffran 6 med bokstäver: