Långbackapriset 2016

tilldelas

Peter Roos

Långbackapriset delas ut vartannat år åt en inom FSSMF verksam dirigent.  Priset tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund inför Långbackas 70-årsdag den 15 mars 2001. Priset är avsett att uppmuntra och stimulera inom förbundet verksamma dirigenter - gärna unga och lovande - enligt förbundsstyrelsens prövning. 

Peter Roos är biträdande rektor för Musikinstitutet Legato, undervisar i bleckblås på olika stadier, intendent för Ostrobothnia Brassband, ordförande för FSSMF:s blåsmusikutskott, dirigerar Kurikan soittokunta och projektbandet Legato brass samt fungerar som freelancemusiker och-dirigent.

Peter Roos är utbildad musiker med trumpet som huvudämne och har skaffat sig stor erfarenhet av orkesterdirigering både genom kapellmästarkurser och dirigentuppdrag. Peter Roos är en stark drivande kraft där han verkar och är en samlande kraft FSSMF:s blåsmusikverksamhet. Roos har också dirigerat bl.a följande: Uruppförande av Eino Juhani Rautavaaras ”Requiem” i Vasa 2012, Wasa sinfonietta, Ostrobothnia Brass Band. Roos verkar för att väcka intresse för blåsmusikverksamhet över hela Svenskfinland och är en pådrivare för gemensamma projekt både i lokala sammanhang och över hela FSSMF:s verksamhetsområden.