Representation i organisationer

Finlands svenska sång– och musikförbund är direkt eller indirekt representerat i följande organisationer:

Stiftelsen för Martin Wegelius-institutet   Hanna Mannerström
SFV Bildning   Vakant
Musik i Norden  Patrik Karlsson
Nordisk Sangerforbund (NSF)  Hasse Lillkull
Finlands musikråd Leif Nystén (suppleant)
Nordisk Musikunion (NoMU) Ronnie Jaakkola
Nordiska Barn- och Ungdomskörsamarbetet Martin Enroth
Nordiskt Damkörsråd  Gunilla Stenfors