Robin Sjöstrand blir redaktör-kommunikatör

Styrelsen för Finlands svenska sång- och musikförbund har utsett fil.kand Robin Sjöstrand, 33, till ny redaktör-kommunikatör för förbundet. 

Robin har tidigare bland annat arbetat som Team Leader på Sykes. Han har sju års journalistisk erfarenhet bland annat som allmänreporter och redigerare på ÅU, chefredaktör för medlemstidningen för Finlands Svenska Synskadade, och i olika redaktionella uppgifter för Vasabladet, ÖT, Yle, Fanbäraren och Studentbladet. Han har varit aktiv inom föreningslivet och bl.a. sjungit tolv år i studentkören Brahe Djäknar. Robin är född i Jakobstad, bor i Åbo och kommer att arbeta en del av tiden på distans. Han tillträder den nya tjänsten i början av januari.


Finland 100 – Den Stora Finlandssvenska Kryssningen 

Redan den 3-4 februari ordnar Bildningsförbundet en stor finlanssvensk kryssning, med anledning av Finland 100 år. Många finlandssvenska organisationer är medarrangörer, bland dem vår egen. Ombord ordnas följaktligen rikligt med varierande program, även för de minsta. 

Anmälningen startar torsdagen den 13.10 kl 10. Man bokar själv hyttplats, mat och busstransporter via följande sida: www.kryssningen.fi. Det lönar sig att sköta sin bokning tidigt. Better safe than sorry. 

Programmet inleds på fredagen redan kl 14 i Vikingterminalen på Skatudden i Helsingfors. Några FSSMF-ensembler är direkt i hetluften och uppträder i promenadtuben till MS Gabriella. 

Sammanlagt sju grupper har av styrelsen utsetts till utvalda ensembler som får understöd av förbundet för att representera FSSMF på kryssningen. De är Nonen Vocals, JAMM, Modus, RacklerZ, Korsholmsgillet, BMU & Friends samt Sångens Vänner i Jakobstad. Utöver detta uppträder Cawiar med två shower. 

Båten kommer att vara packad med vänligt sinnad publik. Spontana uppträdanden kommer därför säkert att ske även utanför det officiella programmet, som är mycket tajt, beroende på att utrymmena är så begränsade. 

I konferensutrymmena ordnas dessutom mängder med spännande program. Från vårt förbunds sida berättar Hanna Kronqvist de senaste rönen om körsång och välmående, och Sören Lillkung drar workshoppar med temat röstanvändning. På lördagen drar Sören en Pop-up-kör, där det är meningen att vanliga intet ont anande kryssningsresenärer ska få möjlighet att pröva på att sjunga med och mitt i en finlandssvensk blandad kör. 


Sångfestenkätens utvärdering på webben

En webbenkät gjordes direkt efter sångfesten i Karleby. Enkätens frågor och resultat finns nu till påseende som pdf-bilaga, liksom det ekonomiska resultatet av sångfesten och ett sammandrag av Musikutskottets utvärdering.

Sammanlagt kom det in 167 svar på enkäten. Stort tack till er alla som svarade. Den värdefulla informationen som enkäten har gett vid handen har nu behandlats i såväl styrelse som musikutskott. Bearbetningen av utvärderingen kommer att fortsätta under hösten, med avseende på framtida sångfester.

Ur enkäten kan utläsas att deltagarna varit relativt nöjda med stora delar av de praktiska arrangemangen på plats i Karleby. Att det mesta fungerade väl är ett generellt omdöme, och via enkätsvaren kan man utläsa det som folk varit mindre nöjda med. Störst enighet råder det om att tidpunkten för sångfesten är bra, början av juni. Minst nöjda har folk varit med den gemensamma repertoaren, som upplevts som onödigt svår och oanvändbar i körernas ordinarie konsertrepertoarer. En gemensam kvällsfest efterlyses även av många.

Med tanke att vi blev färre än vad vi trodde från början blev det ett totalt minusresultat på sångfesten på ca 25000 €. När vi märkte vart det lutade så gjordes åtgärder så att vi inte skulle gå så mycket på minus. I bilagan kan ni se vad vi hade planerat att vi skulle få in och vad vi fick in.

Allt material som vi nu har kommer att användas för planeringen av nästa sångfest.

Obs, även du som inte deltog i sångfesten i Karleby får gärna skriva en rad och berätta om bakgrunden till att du eller din kör/ensemble blev hemma denna gång. Skriv direkt till epostadressen henrik.lillhannus (at) fssmf.fi. 

Helsingfors  4.10.2016

Patrik Karlsson                                                                         Henrik Lillhannus

Förbundsordförande                                                                Verksamhetsledare

 

Bilagor:

Enkätens frågor och resultat (pdf)

Ekonomisk redovisning (pdf)

Musikutskottets utvärdering (pdf)


 

 

 

Skolmusik 2017

Publicerad 26.08.2016 kl. 11:58

Ny verksamhetsledare

Publicerad 17.08.2016 kl. 10:32

December 2016

11.12
19:00

Verksamhetsledarens brev

10 - 2016

9 - 2016

8 - 2016


Kunskap och kul!

- körskolningsdagar i Tammerfors 4-5.2.2017