Nominera din kandidat till årets körsångare, instrumentalist och funktionär 2017!

Lämna in ditt förslag senast 31 januari 2017!

Finlands svenska sång- och musikförbund delar ut fem priser för att premiera och uppmärksamma förtjänta personer, vilka har utmärkt sig för goda insatser. Nu vill vi ha in era förslag på kandidater till pristagare 2017.

PRISKATEGORIERNA ÄR:

Årets körsångare, blandad kör

Årets körsångare, damkör

Årets körsångare, manskör

Årets instrumentalist, blås- eller stråkorkester

Årets funktionär (i någon av FSSMF:s medlemsgrupper, lokal-, specialförbund, kör, orkester, ensemble)

Pristagarna i respektive kategori erhåller ett penningpris, som fastställs av förbundsstyrelsen separat för varje år, samt ett diplom.

Kriterier för nominering:

Till pristagare kan utses personer som under en längre tid eller i ett projekt på ett förtjänstfullt sätt verkat som körsångare, instrumentalist eller funktionär.

Inlämning av förslag:

Välkommen med förslag, inklusive kort motivering till varför just er kandidat skulle vara värd att premieras. Förslagen inlämnas till FSSMF senast 31 januari 2017 via den här länken: Blankett, nominera en kandidat

Förslag med motiveringar kan skickas in av lokal- och specialförbund, körer, orkestrar, ensembler som är medlemmar i något av FSSMF:s medlemsförbund eller är direkt anslutna medlemmar i FSSMF. Endast ett förslag per medlemsgrupp kan inlämnas.

Behandling av inlämnade förslag

Förslagen behandlas av en nomineringskommitté som presenterar sitt förslag för förbundsstyrelsen, som utser pristagarna.

Prisceremoni

Prisen delas ut den 8 april 2017 vid FSSMF:s Musikgala i Arken (Åbo Akademi), Fabriksgatan 2 i Åbo. Dit är ni alla välkomna! Mer info om Musikgalan kommer lite senare, med anmälningsinstruktioner, prisuppgifter, program etc.

Publicering av pristagare

Årets vinnare presenteras i Resonans och på förbundets hemsida.

 

Henrik Lillhannus
Publicerad 05.01.2017 kl. 14:26

God Jul och Gott Nytt År 2017!

Nu är jul uti vart hus, vi tackom nu så gärna.Vi har ett händelserikt år bakom oss. Sångfesten dominerade årets agenda. Vi kan se tillbaka på den med stolthet. Till er alla som på något sätt deltog och ställde upp med sin tid och energi: Stort tack!

Det nya året 2017 blir spännande, med många nya möjligheter att se fram emot. 

God jul till alla enskilda medlemmar i körerna och orkestrarna, stora och små, ledare, sångare, dirigenter, administratörer, samarbetsparter... Halmhjärtat på bilden är tillägnat er, och ljuset får lysa upp framtiden.

Kansliet håller julstängt under tiden 23.12 till 8.1.

Henrik Lillhannus, verksamhetsledare

Henrik Lillhannus
Publicerad 22.12.2016 kl. 14:21

Ännu platser kvar på Den Stora Finlandssvenska kryssningen!

Den 3-4 februari ordnar Bildningsförbundet en stor finlanssvensk kryssning, med anledning av Finland 100 år. Många finlandssvenska organisationer är medarrangörer, bland dem vår egen. Ombord ordnas följaktligen rikligt med varierande program, även för de minsta. 

Anmälningen pågår som bäst. Platserna (hytterna) blir färre för var dag. Man bokar och betalar själv hyttplats, mat och busstransporter via följande sida: www.kryssningen.fi. Det lönar sig att boka nu om man vill försäkra sig om plats. 

Sammanlagt sju grupper representerar FSSMF på kryssningen. De är Nonen Vocals, JAMM, Modus, RacklerZ, Korsholmsgillet, BMU & Friends samt Sångens Vänner i Jakobstad. Utöver detta uppträder Cawiar med två shower. 

Programmet inleds på fredagen redan kl 14 i Vikingterminalen på Skatudden i Helsingfors. Några FSSMF-ensembler är direkt i hetluften och uppträder i promenadtuben till MS Gabriella. 

Båten kommer att vara packad med vänligt sinnad publik. Spontana uppträdanden kommer därför säkert att ske även utanför det officiella programmet, som är mycket tajt, beroende på att utrymmena är så begränsade. 

I konferensutrymmena ordnas dessutom mängder med spännande program. Från vårt förbunds sida berättar Hanna Kronqvist de senaste rönen om körsång och välmående, och Sören Lillkung drar workshoppar med temat röstanvändning. På lördagen drar Sören en Pop-up-kör, där det är meningen att vanliga kryssningsresenärer ska få möjlighet att pröva på att sjunga med och mitt i en finlandssvensk blandad kör. 

Henrik Lillhannus
Publicerad 15.12.2016 kl. 14:19

Robin Sjöstrand ny redaktör-kommunikatör

Robin Sjöstrand, redaktör-kommunikatör fr.o.m. 1.1.2017Styrelsen för Finlands svenska sång- och musikförbund har utsett fil.kand Robin Sjöstrand, 33, till ny redaktör-kommunikatör för förbundet. 

Robin har tidigare bland annat arbetat som Team Leader på Sykes. Han har sju års journalistisk erfarenhet bland annat som allmänreporter och redigerare på ÅU, chefredaktör för medlemstidningen för Finlands Svenska Synskadade, och i olika redaktionella uppgifter för Vasabladet, ÖT, Yle, Fanbäraren och Studentbladet. Han har varit aktiv inom föreningslivet och bl.a. sjungit tolv år i studentkören Brahe Djäknar.

Robin är född i Jakobstad, bor i Åbo och kommer att arbeta en del av tiden på distans. Han tillträder den nya tjänsten i början av januari.

Henrik Lillhannus
Publicerad 01.12.2016 kl. 14:17

Skolmusik 2017 - Infomail 2

 

Nästa Skolmusik ordnas i Korsholm och Vasa den 4-6 maj 2017.

Tag gärna del av kansliets senaste utskick som innehåller mycket nyttig förhandsinformation.

Klicka dej vidare här.

HåW
Publicerad 26.08.2016 kl. 11:58

Henrik Lillhannus ny verksamhetsledare

Henrik Lillhannus, verksamhetsledare fr.o.m. 1.8.2016Vår nya verksamhetsledare Henrik Lillhannus arbetar sedan 1 augusti med att föra vårt förbund framåt i tiden. Lillhannus kommer från Folkhälsan där han under knappt 15 års tid arbetade som projektledare för deras webbutveckling.

Han är utbildad politices magister från Åbo Akademi, är ursprungligen hemma från Korsholm och är numera bosatt i huvudstadsregionen.

Lillhannus har allt sedan 1970-talet haft ett starkt intresse för musikutövning. De första intrycken fick han i Korsholms församlings barn- och ungdomskörer och sjöng under studietiden i Brahe Djäknar. Därefter har han deltagit i ett flertal körers verksamhet och sjunger idag aktivt i Helsingebygdens kör i Vanda.

Han är även ledare för vokal- och instrumentalkvintetten Helsingers och trakterar ukulelen även i bl a Ukulele Express sedan år 2016. Lillhannus har även en långvarig erfarenhet av barbershopsång och har lett ett flertal projekt kring CD-inspelningar, körresor och musikkursverksamhet.

Han har varit aktiv i olika föreningar inom skolvärlden samt innehaft ett flertal uppdrag inom politiken. Vi önskar Henrik Lillhannus välkommen i sitt nya arbete som verksamhetsledare för FSSMF.

Publicerad 17.08.2016 kl. 10:32

Årets körsångare, instrumentalist och funktionär 2016 premierades!

Vid Musikgalan i Vasa den 9.4.2016 premierades medlemmar i FSSMF:s led för sina insatser. 

Femton personer nominerades i de fem kategorierna Årets körsångare, instrumentalist och funktionär. Pristagarna ska vara personer som under en längre tid eller i ett projekt på ett förtjänstfullt sätt verkat som sångare, instrumentalister eller funktionärer. Årets pristagare står för musikaliskt kunnande, inspiration, engagemang, flit och omtänksamhet. De har goda kontakter till samarbetspartner och andra intressenter som stöder körernas och ensemblernas verksamhet.

Förbundsordförande Patrik Karlsson lät vid galan följande pristagare erhålla sina utmärkelser med följande motiveringar:

 

Årets körsångare i blandad kör

Kenth Nedergård i Helsingbykören

 - stor sångmässig resurs för kören med brett register

- hjälpsam och notkunnig

- ställer upp som stämövare vid behov

 

Årets körsångare i damkör

Larissa Krook i Åbo damkör

- aktiv damkörsångare i många år

- otaliga solistframträdande med kören

- nu tagit över som dirigent

 

Årets körsångare i manskör

Johan Nordström i Mariehamns Kvartetten

- aktiv manskörssångare

- seriös och trogen sångare som alltid ställer upp för kören

 

Årets instrumentalist:

Albinus Borg i Ostrobothnia Brass Band

- kunnig och engagerad

- inspirerat orkestern som konsertmästare till nya musikaliska höjder

- fungerat som solist i orkestern

- fungerat som lägerledare för nya blåsare

 

Årets funktionär

Krister Norrgrann i Mariehamns Kvartetten i ÅLSMF

- förtjänsfullt sätt fungerat som ordf. för ÅLSMF i många år

- arbetar/arbetat som ordförande och ledare för flera ÅSMF ensembler

- fixar allt, allt är möjligt!

 

Publicerad 09.04.2016 kl. 21:43

Patrik Karlsson fortsätter som ordförande

FSSMF:s förbundsdag 9 april 2016


Finlands svenska sång- och musikförbund samlades den 9 april till förbundsdag på Academill i Vasa. Stadgenliga ärenden behandlades. Patrik Karlsson återvaldes till förbundsordförande för FSSMF för ett år framåt.

Antalet styrelsemedlemmar föranledde en längre diskussion. Styrelsemedlemmarnas antal är för närvarande 10 ledamöter plus ordförande. Valberedningens förslag var att ingen förändring i antalet styrelsemedlemmar nu görs trots en tidigare avsikt att stegvis minska styrelseledamöternas antalt. Tobias Elfving framförde ett understött förslag att antalet styrelsemedlemmar minskas till sju, sålunda att inga nya ledamöter väljs i stället för de i tur avgående. Valberedningens förslag om att ingen förändring i antalet styrelsemedlemmar görs fick 143 röster medan Tobias Elfvings understödda förslag om en minskning av styrelsemedlemmarnas antal till sju fick 51 röster. Därmed förblir antalet styrelseledamöter oförändrat vid 10 stycken plus ordförande.

Ålands sång- och musikförbunds representant Krister Norrgrann var i tur att avgå ur styrelsen och i stället för honom valdes Iréne Liljegren med Gösta Helander som suppleant. DUNK representeras av Annika Gustavsson som ny med Hanna Mannerström som suppleant och från manssångarförbundet fortsätter Hasse Lillkull med Tom Österlund som ny suppleant.

Publicerad 09.04.2016 kl. 16:57

Musikgala i Vasa inkommande weekend

Förbundsordförande Patrik Karlsson, om en knapp vecka ordnas förbundets stora Musikgala i Vasa. Där premieras enskilda medlemmar som utfört exceptionellt värdefulla insatser. Hur stort intresse har detta väckt på fältet och hur många nomineringar inkom?

- Intresset har varit ganska stort, detta är andra året vi har detta, men naturligtvis hade vi hoppats på fler nomineringar. I år kom det in 15 nomineringar. Tror nog det finns fler eldsjälar ute i grupperna.

 

Har det varit ett tufft arbete för kommittén att sålla fram den främsta kandidaten i de fem olika kategorierna?

- Kommittén har jobbat bra och efter diskussioner kom de fram till vem som är årets pristagare.

 

Hur kommer nomineringen att fortsätta nästa år? Samma kategorier och upplägg eller kommer något att ändras?

- Nomineringen kommer att fortsätta nästa år och vi kommer ytterligare att marknadsföra detta till alla grupper i förbundet. Samma kategorier kommer att utses 2017. Om det blir förändringar blir det i nomineringsformuläret.

 

Musikgalan i sig är ju en stor satsning från förbundet sida. Hur stort är intresset för årets Musikgala?

- Musikgalan är ett sätt att få mer innehåll i förbundsdagen och att även deltagarna får umgås och dessutom fårgod musikalisk underhållning och god mat.  I år väntas vi bli ungefär 70 personer.

 

Upplever du att det här är en viktig verksamhet som förbundet framledes ska fokusera på att ordna?

- Det är viktigt att när förbundet ordnar saker att det ordnas på ett mångsidigt och intressant sätt som lockar så många deltagare som möjligt. Musikgalan är ett tre årigt försök och efter det utvärderas konceptet.

 

Hur kommer Musikgalan i så fall att se ut nästa år?

- Musikgalans upplägg i Åbo i april 2017 kommer att planeras under hösten i samarbete med studentkörerna i Åbo.

HåW
Publicerad 03.04.2016 kl. 18:51

Musikforum igen hösten 2017

 

FSSMF har beslutat att inte ordna evenemanget Musikforum inkommande höst. Musikforum har varit ett årligt återkommande idé- och inspirationsforum för den musikaliska ledningen. Syftet har varit att erbjuda dirigenter, körledare och andra musikledare påfyllning och inspiration i att förnya och förbättra det musikaliska arbetet och resultatet. Årets Musikforum var tänkt att hållas i Åboland men nu har förbundsledningen beslutat att inte ordna evenemanget.

 

Verksamhetsledare Mikael Fröjdö, vad är de främsta orsakerna till att förbundsledningen beslutat att inte ordna ett Musikforum år 2016?

- Sångfesten ger mycket inspiration men tar också mycket energi och kraft. Sångfesten är årets stora samlingspunkt för förbundets aktiva. Därför anser MU att det inte finns behov av ett Musikforum 2016 av det traditionella slaget. Det har också visat sig att traditionellt Musikforum lockar mindre och mindre folk. Det finns alltså behov av att skapa en annan profil på evenemanget och under hösten kommer MU att inleda det arbetet. 

 

Vilka alternativ till att insupa ny inspiration kommer förbundet nu att erbjuda den musikaliska ledningen på fältet?

- 2016 är sångfestår, det är årets tillfälle för möten och inspiration. Dirigentutbildning inleds också preliminärt på hösten igen. 

 

Har Musikforum som koncept kommit till en slutpunkt eller kommer evenemanget att ordnas i samma eller annan form någon gång framledes?

- Musikutskottet inleder planeringen av Musikforum 2017 i höst. De preliminära planerna är att skapa ett forum där organisationer, musikutbildningar och olika aktörer inom musikvärlden kan mötas och presentera sig för varandra. Det utmynnar preliminärt i föreläsningar, presentationer, konserter och paneldebatter kring hur en konkret samverkan kan ske och vilka konkreta samarbetsprojekt som är möjliga att genomföra och vilka som är nödvändiga att genomföra.

HåW
Publicerad 01.04.2016 kl. 18:53

Holländer ny ordförande för DUNK

De Ungas Musikförbund i Svenskfinland höll lördagen den 19 mars sitt årsmöte i Vanda. Förbundets långvarige ordförande Ole Sandbacka avgick från sitt uppdrag och ersattes av Miira Holländer. Hon är hemma från Borgå och numera bosatt i Helsingfors.

- Det känns jättebra att ha fått uppdraget att leda DUNK och jag ser verkligen framemot arbetet! Förbundet spelar en viktig roll när det kommer till att stöda musiklivet i Svenskfinland och det känns bra att som ordförande aktivt och konkret kunna stöda organisationen i sitt arbete och sin utveckling. Jag vill rikta ett stort tack till förbundet för förtroendet!

Miira är kulturproducent  till sin utbildning med en examen från yrkeshögskolan Arcada år 2014. Hon har suttit i DUNK:s styrelse sedan 2014 och har sedan augusti 2014 jobbat med kvalitétsutveckling och kommunikation för Lärkkulla-stiftelsen. Hon har också verkat som projektledare för Rock Donna under åren 2013-2014 och som produktionsassistent för Skolmusik i Esbo år 2013. Sedan år 2014 är hon också  ansvarig producent för Rock Donna och har jobbat som producent och produktionskoordinator för diverse teater- och TV-produktioner samt inom övrig evenemangsproduktion på nationell och internationell nivå.


Foto Viggo Holländer


 

HåW
Publicerad 22.03.2016 kl. 23:59

Verksamhetsledaren Fröjdö återgår till sin lärartjänst

FSSMF:s nuvarande verksamhetsledare Mikael Fröjdö har meddelat att han lämnar förbundet. Fröjdö anställdes för knappt ett år sedan efter att förbundets långvariga verksamhetsledare Toni Sjöblom sagt upp sig. Fröjdös mandatperiod vid anställningen var sju år. Fröjdö arbetade på heltid för förbundet från och med den 1 juni 2015 och avslutar nu sitt uppdrag den sista juli i år.

Resonans bad Fröjdö kommentera orsakerna till att han avbryter sitt uppdrag som verksamhetsledare. Han valde att meddela följande:

- Jag driver på FSSMF-skeppet till den sista juli, dvs ansvarar för ordinarie verksamhet, alla beredningar inför 2017 och har stort ansvar för årets stora projekt, sångfesten.

I sångfestproduktionen har jag ett speciellt stort ansvar för en stor del av musikproduktionen med allt vad det innebär. Jag ser fram emot att genomföra festen mot en fin final på söndagens huvudfest. Jag hoppas kunna inviga min folkdräkt  och njuta av medlemsgrupperna sång och musik!

Gällande  verksamheten ligger alla mina ansvarsområden på bordet: Löpande ärenden, förlag, planeringar, flera beredningar och medelansökningar inför 2017, men det är klart att sångfesten är det som är mest tidskrävande.

Jag meddelade mitt beslut med god framförhållning så att ledningen för FSSMF kan starta en rekryteringsprocess med en bra tidsplan. Jag deltar själv också i rekryteringsprocessen och står till tjänst vid eventuell ”inskolning” av ny verksamhetsledare. Jag kommer alltså att sätta in den nye verksamhetsledaren i alla delar av arbetet.

Mitt beslut har inget med FSSMF:s verksamhet att göra utan från den 1 augusti satsar jag på att jobba inom skolvärlden igen!

 

Resonans bad också förbundsordförande Patrik Karlsson att kommentera läget inom förbundet just nu via ett antal frågor. Ordföranden valde att meddela följande:

- Jag är nöjd att Mikael redan nu meddelade styrelsen och undertecknad om sina planer. Detta gör att vi kan göra en rekrytering i god tid före Mikael slutar och den nya verksamhetsledaren torde kunna jobba parallellt med Mikael en kort tid. Mikael har lovat att ställa upp för att övergången i höst skall gå smidigt.

Mikaels tjänstledighet från hans tidigare jobb går ut den 31 juli 2016 och han har bestämt sig för att återvända till skolvärlden efter drygt år i vårt sång- och musikförbunds tjänst.

Mikael har gjort ett utomordentligt gott jobb under den tid han har lett förbundet och vi är stolta över att även andra vill knyta honom till sig och därmed få nytta av hans gedigna kunskaper och ledaregenskaper. Vi inom FSSMF önskar honom ett stort lycka till med sina framtida arbetsuppgifter.

Mikael kommer även i fortsättning att vara aktivt inom vårt förbund på det lokala planet och FSSMF kommer säkert även framöver att anlita honom vid olika projekt.

Vi hoppas att vi får många goda ansökningar på den annons som kommer i helgen, planen är att en ny verksamhetsledare utses i april.

Nu jobbar vi alla gemensamt för den stora sång- och musikfesten i Karleby 10-12.6.2016, både anställda och förtroendevalda. Vi ses i Karleby.

Tack, Mikael för ett mycket bra samarbete!

 

Resonans 

HåW
Publicerad 26.02.2016 kl. 05:46

Kulturarv i wiki-förteckning

Finlands levande kulturarv samlas i wiki-förteckning

Museiverket har öppnat en wiki-förteckning över levande kulturarv. Målet och syftet med förteckningen är att tillsammans med olika grupper, föreningar och andra organisationer samla information och på ett omfattande sätt presentera det levande immateriella kulturarvet i Finland. Insamlandet av material till förteckningen är en del av att Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet verkställs. Finland utnyttjar Wikimedia vilket är ett ovanligt öppet och engagerande sätt att synliggöra det levande kulturarvet. 

Wiki-förteckningen över levande immateriellt kulturarv i Finland är ett levande dokument som ständigt kompletteras och uppdateras. Traditionerna kan anknyta exempelvis till fester, mat, hantverk, scenkonst, spel och lekar, naturen eller muntlig tradition. I förteckningen kan också god praxis, projekt eller metoder för att värna om det levande arvet presenteras.

Grupper av människor och de levande kulturarv som de upprätthåller är en central del av Unescos konvention om immateriellt kulturarv. Därför kan olika grupper av människor som har att göra med levande kulturarv, till exempel föreningar, hobbygrupper eller organisationer inom olika branscher, föreslå fenomen till wiki-förteckningen.

Redan då förteckningen öppnades innehöll den några exempel för att ge riktlinjer om vilka typer av levande kulturarv som kan föreslås till förteckningen. Wiki-förteckningen innehåller redan bland annat bastubad, midsommarfirande, sommarteater och boboll. Likaså hittar man den romska sångtraditionen, samiska handarbeten, den finlandssvenska menuetten och afrikansk dans och musik i Finland i förteckningen. Förhoppningsvis kommer förteckningen att fyllas av en mångfald levande kulturarv i Unesco-konventionens anda och att få många fler exempel från olika delar av Finland – större och mindre fenomen, traditionella och överraskande fenomen inom det levande kulturarvet.

Syftet med Unescos konvention är att främja identifiering av och tryggande om det immateriella kulturarvet. Finland undertecknade konventionen 2013. Konventionens anda förutsätter att lokalsamhällen spelar en viktig roll vid identifiering och definiering av immateriellt kulturarv. Att skapa en förteckning är ett viktigt verktyg för att synliggöra det levande kulturarvet. I Finland genomförs förteckningen på ett ovanligt öppet och engagerande sätt med hjälp av Wikimedia.

De fenomen som ingår i wikiförteckningen kan senare föreslås till den nationella förteckning över det levande immateriella kulturarvet, som publiceras 2017. Utgående från den förteckningen kan man sedan ansöka om att fenomen läggs till i Unescos internationella förteckningar. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om bägge förteckningarna.

Mer information:  
Koordinator för det immateriella kulturarvet Leena Marsio,
tfn 0295 33 6017, leena.marsio(at)museovirasto.fi  

Ordförande/Expertgrupp för det immateriella kulturarvet, docent, FT Katriina Siivonen, tfn 040 831 0016 katriina.siivonen(at)utu.fi  


Wiki-förteckningen över det levande kulturarvet
http://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi

Immateriella kulturarv [Museiverkets webbplats] http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/index


 

HåW
Publicerad 15.02.2016 kl. 12:51

HSMF har beställt ett storverk

Förbundet fyller 100 år nästa år

Helsingfors sång- och musikförbund firar 100-årsjubileum år 2017. Detta begås med en stor mängd aktiviteter under hela året. Festligheterna kulminerar i en stor jubileumskonsert tillsammans med Helsingfors stadsorkester i slutet av oktober i Musikhuset i Helsingfors.


För att belysa och poängtera den framåtanda och kreativitet det finns hos förbundets medlemsgrupper har man valt att beställa ett nytt, stort kör-orkesterverk. För musiken svarar den unga finlandssvenska tonsättaren Sebastian Hilli. Han rönte senaste år stor framgång i och med segern i den ansedda kompositionstävlingen Toru Takemitsu Composition Award i Tokyo med sitt verk Reachings för orkester. Han är född och uppvuxen i Helsingfors, förtrogen med musikutövningen inom förbundet och en representativ företrädare för den unga generationen finländska tonsättare.


Vilken betydelse har det här uppdraget för dig som ung tonsättare?
- En stor betydelse. Det är inte ofta man bereds tillfälle att skriva för en så här stor uppsättning. Det i sig känns väldigt inspirerande och mycket utmanade.
 

Texten till verket skrivs av den etablerade finlandssvenska skribenten Mårten Westö. Han är en av våra mest prisbelönta författare och han har under sin karriär konsekvent förenat kreativitet och gott språk. Bland hans senaste verk kan nämnas novellsamlingarna En sorts värme och Som du såg mig då samt diktsamlingen Nedslag i hjärtats diktatur.


Vilken upplever du att är den största utmaningen med texten till just det här verket?
- Att ha mod att lämna tillräckligt med utrymme mellan raderna för att överlåta åt åhöraren att reflektera. Mängden text i ett sådant här verk behöver inte nödvändigtvis vara särskilt stor, men just därför måste språket vara desto mer pregnant.

 

Musikverket skrivs för olika körsammansättningar och stor orkester. Detta för att förbundets samtliga 17 körer ska ha möjlighet att medverka och begå ett storslaget jubileum. Sammanlagt förväntas omkring 500 sångare delta i verkets uruppförande den 20 oktober 2017. Dirigent är Leif Segerstam.

I och med denna storsatsning vill HSMF blicka framåt, ta fram ny musik, befrämja modernt konstnärshantverk och uppmuntra medlemsgrupperna att fördomsfritt ta sig an nya och kreativa utmaningar. Förbundet vill genom detta även visa styrkan i att olika aktörer, både amatörer och professionella, förenar sina krafter kring gemensamma satsningar.Konsert
Fredag 20.10.2017 kl. 19.00 i Musikhuset i Helsingfors
HSMF:s medlemsgrupper
Helsingfors stadsorkester
Leif Segerstam, dirigent


Helsingfors sång- och musikförbund
www.hsmf.sangochmusik.fi – helsingforssmf@gmail.com


 

HåW
Publicerad 28.01.2016 kl. 22:20

Körledarseminarium

Körledarseminarium

Lördag 19.3.2016 kl. 10.15-17.15

Vanda musikinstitut
Näckrosvägen 4, 01300 Vanda

Fortbildning och inspiration för dig som jobbar med barn- och ungdomskörer eller som musiklärare i grundskola och gymnasium.
Seminariet, som ordnas av DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, gästas bland annat av Birgitta Mannerström-Molin och David Molin från Sverige som föreläser och håller workshops för deltagarna. Gehrmans Musikförlag deltar också och finns på plats under dagen.
Man anmäler sig via ett enkelt formulär på webben:
http://goo.gl/forms/91jOvmDBxs

Seminariet är gratis, och DUNK bjuder deltagarna på lunch och kaffe. Varmt välkomna!


Läs mer om seminariet i evenemangsbroschyren.


 

HåW
Publicerad 05.01.2016 kl. 16:40

Ny ordförande i VNSMF

Börje Broberg tar över som ny ordförande för Västra Nylands sång- och musikförbund

Börje Broberg är sedan 1977 bosatt i Tenala i Raseborg.

Vilken är din musikaliska bakgrund?
- Ja numera är det min fru Ulrica (mångårig ordförande i sångföreningen Cajorna) och jag som bor i vårt hus här i Tenala  sedan de tre sönerna flyttat ut. Jag sjunger sedan 1990-talet i Västnyländska kammarkören och under studietiden i Åbo sjöng jag i Brahe Djäknar. Sedan blev det litet paus i sjungandet, förutom lite sporadisk sång då och då. I VK var jag ordförande 2002-2006 och har efter det varit styrelsemedlem, numera som suppleant.

Hur ser er framtid ut inom VNSMF?
- Nu är det en sådan situation inom det västnyländska förbundet, att vi har framtiden färdigt utstakad ett par år framåt. Första satsar vi på sång- och musikfesten i Karleby nästa år dit vi kommer att åka i stort antal från våra körer, och sedan är det dags för vårt lokalförbunds eget 100-årsjubileum år 2017. Förberedelserna för det år redan igång och vi har ramarna i stort sett klara för jubileumskonserter och -fest. Men mycket arbete återstår förstås.

HåW
Publicerad 14.12.2015 kl. 19:07

Spira Ensemble får Evert Ekroth Priset

Årets Evert Ekroth Pris går till

Spira Ensemble

Kören tilldelas priset för sina musikaliskt starka tolkningar och körens jämna och fina klang. Kören har också haft meriterande musikaliska framgångar, visat stor aktivitet och stark initiativkraft under sin relativt korta verksamhet.

Jennifer Hartman, ordförande för Spira Ensemble. Hur känns det att motta årets Evert Ekroth Pris, eller som det hette tidigare årets finlandssvenska musikgrupp?

- Det är en stor ära att bli tilldelad priset. Känns speciellt bra då Spira Ensemble är en så pass ny kör.

Den finlandssvenska blandade kören Spira Ensemble grundades hösten 2013 av Jennifer Hartman. Kören dirigeras av Kari Turunen. Sångarna i Spira Ensemble är erfarna körsångare och många har en gemensam studentkörsbakgrund i bland annat Akademiska Damkören Lyran, Akademiska Sångföreningen och Ylioppilaskunnan Laulajat. Kören övar koncentrerat under övningshelger utspridda under året och består av ungefär 40 medlemmar. 

Spira Ensemble, vad är historien bakom namnvalet?

- I vårt första projekt fick körmedlemmarna föreslå namn för kören. Spira Ensemble fick helt enkelt mest röster, berättar Jennifer Hartman.

Prisjuryn bestod år 2015 av Bertil Blom, Sören Lillkung och Barbro Smeds.


Läs mer på www.fssmf.fi


Foto Kai Bäckström

HåW
Publicerad 23.10.2015 kl. 19:33

DUNK kartlägger körer

DUNK skickar ut enkät om barn- och ungdomskörer

DUNKs körkonsulent Hanna Mannerström kartlägger under hösten antalet barn- och ungdomskörer i Svenskfinland. En enkät har skickats ut elektroniskt till skolor- och musikutbildare som har körverksamhet, eller som eventuellt har möjlighet att upprätthålla och driva en kör.

Man kan också fylla i formuläret på DUNKs webbplats www.dunk.fi. Den som fyller i formuläret före den 11.9 kan om så önskas, delta i utlottningen av två deltagarpass till Musik & Talang.

Formuläret är öppet under hela hösten.

HåW
Publicerad 24.08.2015 kl. 14:39

Peter Roos är ny intendent för OBB

 

Peter Roos tar över uppdraget som intendent för FSSMF:s projektorkester Ostrobothnia Brass Band. Han tar över uppgifterna efter Conny Sundman och Rickhard Mitts som beslutat sig för att gå vidare till nya utmaningar. Peter kommer också att verka som ordförande för förbundets blåsmusikutskott.


Peter Roos, du är ny intendent för Ostrobothnia Brass Band. Hur känns det och vad innebär ditt nya uppdrag?

- Att få möjligheten att fungera som intendent för ett av Finlands bästa brassband är förstås en stor ära för mig och ett uppdrag jag ser fram emot. Som intendent för OBB verkställer man de planer blåsmusikutskottet och arbetsgruppen för OBB gör upp tillsammans med dirigenterna. Intendenten är mao en nyckelperson som samlar och för diskussionen mellan ovan nämnda framåt. Sedan står intendenten även för allt det praktiska kring OBB, dvs planera övningshelger, konserter, kontakten till musikerna etc. etc. Intendenten är alltså en verklig mångsysslare!


Varifrån kommer du musikaliskt?

- Musikaliskt har jag fått min start i Närpes Skolmusikkår och musikinstitutet Legato var jag numera fungerar som biträdande rektor. Däremellan ryms många år som militärmusiker, musikpedagog och freelancemusiker. Mitt huvudinstrument är trumpet men de senaste 3-4 åren har jag satsat en hel del på dirigering och deltagit i många mästarkurser och andra utbildningar inom ämnet.


Vilka är OBB:s kommande projekt?

- OBB har fina projekt framför sig. Närmast ligger framträdande med Russell Grey som dirigent på minifestivalen Blåsarnas dag i Närpes den tredje oktober. Under våren 2016 ska OBB uppträda på nationella blåsorkesterdagarna i Åbo och efter det följer framträdanden på sång- och musikfesten i Karleby.


Det är säkert mycket nytt du hamnar att sätta dig in i just nu. Hinner du alls fira sommar?

- Jag kombinerar semester med lite jobb och försöker i sakta mak sätta mig in i alla detaljer. Detta tar säkert sin tid men som tur är så är sommaren en lugn tid på de flesta fronter vilket ger mig tid att fundera över både detaljer och helheter.

HåW
Publicerad 24.06.2015 kl. 11:05

Nordisk-Baltisk körfestival inkommande weekend

 

Den åttonde Nordisk-Baltiska körfestivalen kör igång

Den Nordisk-Baltiska körfestivalen anordnas den 25-28 juni i Lettlands huvudstad Riga. Festivalen anordnas för åttonde gången. Första gången var i just Riga år 1995. Det är alltså nu frågan om att fira festivalens 20-årsjubileum. Avsikten med årets festival är att göra den till en manifestation för körsång, vänskap och nordiskt-baltiskt samarbete. Under festivalen erbjuds workshops, storkörskonsert, olika körkonserter och festtåg. Deltagande körer kan också se fram emot en hel dag med utflykter och konserter i hela Lettland.

Den Nordisk-Baltiska körfestivalen har under åren ordnats på Gotland i Sverige år 1997, i Skien, Norge år 2000, Klaipeda i Litauen år 2002, Tartu i Estland år 2008, år 2010 i Reykjavik på Island och den senaste festivalen ordnades i Helsingfors år 2012.

Årets festival i Riga samlar drygt 300 körer med ett totalt antal sångare på omkring 8000. Ett mindre antal körer från Finland deltar och en liten grupp medlemmar ur Finlands Svenska Körförbund och Finlands svenska sång- och musikförbund representerar på plats och ställe i egenskap av organisatör av den senaste festivalen i Helsingfors år 2012. FSSMF:s musiktidskrift Resonans bevakar festivalen på Facebook och Instagram så följ gärna med en av sommarens största körfestivaler.

HåW
Publicerad 22.06.2015 kl. 19:38

Sång- och musikfest i Karleby 2016

 

Pressmeddelande 21.5.2015

Finlands svenska sång- och musikförbund ordnar

Sång- och musikfest i Karleby 2016

Finlands svenska sång- och musikförbund rf (FSSMF) arrangerar den 24 finlandssvenska sång- och musikfesten i Karleby 10-12 juni 2016. Förbundet vill skapa en traditionell men samtidigt tidsenlig sång- och musikfest där alla ska känna sig hemma i gemenskapen och framför allt i musiken. 

Den konstnärliga planeringen handhas av förbundets konstnärlige ledare John Storgårds som tillsammans med förbundets musikutskott har dragit upp riktlinjerna och ansvarar för sångfestens konstnärliga upplägg. Ett genomgående tema blir en fokusering på Einar Englunds musik. Englund skulle ha fyllt 100 år i juni 2016. Erna Tauro, som också skulle ha fyllt 100 år i juni 2016, uppmärksammas likaså.

Förbundet uppmanar nu alla sina medlemsgrupper att inom maj månad intresseanmäla sig till sång- och musikfesten. Intresseanmälan görs via sång- och musikfestens hemsida www.karleby2016.sangochmusik.fi

Läs det kompletta pressmeddelandet här.


 

HåW
Publicerad 21.05.2015 kl. 10:42

Årets körsångare valda!

 

Vid förbundets första Musikgala den 11.4.2015 i Helsingfors tilldelades följande personer titeln Årets körsångare och Årets instrumentalist.

 

Årets körsångare i damkör är
Anneli Honkanen i Åbo Damkör.

Årets körsångare i manskör är
Miro Ristimäki i Manskören Frihetsbröderna.

Årets körsångare i blandad kör är
Annika Madsén i Västnyländska Kammarkören.

Årets instrumentalist är
Emilia Eriksson i Mariehamns ungdomsorkester.


 

Publicerad 11.04.2015 kl. 23:09

Fler blåsare efterlyses

Martin Wegelius-Institutet som ordnar blåsorkesterläger den 23-27.6.2015 i Pargas har förlängt anmälningstiden till den 30.4.2015.

Ännu finns platser på alla blåsinstrument, men speciellt varmt välkomna är slagverkare och tubaister!

 

Kursen riktar sig till instrumentalsiter i alla åldrar. Även nybörjare.

Blåsorkestern består av flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon, valthorn, trumpet, trombon, barytonhorn, tuba och slagverk. Ifall du spelar något av dessa instrument är du varmt välkommen på MWI:s blåsorkesterläger i sommar! Vi har två blåsorkestrar, vars deltagare får möjlighet att spela varierande musik tillsammans under ledning av våra dirigenter. Utöver orkesterspel leder lärarna sektionsövningar och gruppundervisning, där de enskilda instrumentgruppernas samspel och den aktuella musikteorin lyfts fram. Med oss har vi även fantastiska ungdomsledare, som ordnar fritidsaktiviteter åt oss!

Lägret avslutas med en konsert på lägerområdet lördagen 27.6.2015 kl. 15.00.

Mer info finns på
www.mwi.fi/kurser/blasorkesterlager

www.facebook.com/events/799309643470738/

Publicerad 10.04.2015 kl. 19:26

Körledarakademin utbildar nio dirigenter

 

Förbundets satsning på Körledarakademi har lockat nio dirigenter. Kursen är tredelad och ordnas den 17-19.4 och 12-14.6 samt vid behov under ett veckoslut hösten 2015. Kursplats är Lärkkulla kursgård i Karis och lärare är den erkända riksvenska kördirigenten och körpedagogen Kerstin Börjeson.

 

 

Publicerad 16.03.2015 kl. 08:31

Singsby sångkör vald till Månadens kör av FSK

Februari månads kör kommer från Korsholm.

Finlands Svenska Körförbund har i sin nya satsning Månadens kör valt att lyfta fram Singsby sångkör som Månadens kör i februari 2015.

Singby sångkör dirigeras av Jenny Mendelinoch är en blandad, finlandssvensk kör som idag är verksam inom Korsholms vuxeninstitut. Kören grundades 1925 och fyller därmed 90 år i år.

Läs mer här.


Publicerad 01.02.2015 kl. 17:27

Skriv en låt till Skolmusik 2017

Deadline för inlämning 31.3.2015

DUNK planerar redan nu nästa Skolmusikfestival och nu vill dom ge unga låtskrivare, skolungdomar och musikstuderande chansen att få sin låt eller text med i den gemensamma repertoaren för Skolmusik 2017. Att få med en låt i festivalens gemensamma repertoar betyder att låten bearbetas, produceras och bandas in och att noter arrangeras, trycks och ges ut i flera tusen exemplar som ett läromedel till en stor del av de svenskspråkiga skolorna i Finland.

Skolmusik 2017 sammanfaller med Finlands jubileumsår med 100 år av självständighet, vilket syns i festivalens tema. Låten får inte vara plagiat. Låten kan vara skriven på svenska eller engelska. Tempo, stil och genre är fri och längden på låten kan vara mellan 3 till 5 minuter. 

Inlämningstid för demon pågår till den 31 mars 2015. Material lämnas in till DUNKs kansli, helst elektroniskt.

Läs mer på dunk.fi

Publicerad 31.01.2015 kl. 19:39

Långbackapriset till Martin Segerstråle

Årets dirigentpris går till Martin Segerstråle från Åbo

Långbackapriset eller FSSMF:s dirigentpris år 2014 går till Martin Segerstråle från Åbo. Långbackapriset delas ut vartannat år åt en inom FSSMF verksam dirigent. Priset tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund inför Långbackas 70-årsdag den 15 mars 2001. Priset är avsett att uppmuntra och stimulera inom förbundet verksamma dirigenter - gärna unga och lovande - enligt förbundsstyrelsens prövning.

Långbackapriset utdelades vid Finlands svenska sång- och musikförbunds Musikforum i Karleby den 26.10.2014.

 

Martin Segerstråle (1984) började redan som 5-åring ta pianolektioner och kom snart in i det lokala musikinstitutet och småningom till konservatoriet. Efter en hum.kand vid Åbo Akademi är han inskriven i Sibelius-Akademin där han våren 2015 räknar med att avlägga magistergrad i  kördirigering med piano som biämne. Som körsångare har han  medverkat i otaliga körer och är  en mycket ofta anlitad pianist som ackompanjatör bl a i olika  musikalproduktioner. Inom studentkören Brahe Djäknar har han fungerat som vicedirigent i många år  och ett år som vikarie för den ordinarie dirigenten. Sedan januari 2014 leder han Åbo Sångarbröder Musices Amantes i Åbo och har startat  den ungdomliga kammarkören Vida, som inom kort har sitt första framträdande. Han har nyligen utsetts till kapellmästare för en av Patrik Wingren nyskriven musikal, som har premiär i Jakobstad  våren 2015 Han är ordförande för Åbolands Sång- och Musikförbunds  dirigentkollegium, som planerar förbundets musikaliska aktiviteter och han  är också en flitig kompositör av bl.a. körmusik. Martin Segerstråle uppfyller mer än väl kriterierna för det pris, som  nu delas ut till en ung och lovande dirigent  verksam inom förbundet.

Långbackapriset har tilldelats följande dirigenter

2012 Anna Johnson
2010 Malin Storbjörk
2008 Johan Sundqvist
2006 Anna-Maria Helsing
2004 Hanna Kronqvist
2002 Henrik Wikström
 

Resonans redaktion
Publicerad 26.10.2014 kl. 15:55

Degerbykör i Frankrike

Degerby Bortblandade kör är aktiv i Degerby och verkar inom Degerby Ungdomsförening.

Degerby Bortblandade kör på körträff i södra Frankrike

Degerby Bortblandade kör, som är en blandad kör, aktiv i Degerby och som verkar i Degerby Ungdomsförenings regi, reste den 25. september i år, till södra Frankrike för att samarbeta med en fransk Gospelkör.

Vi i kören Degerby Bortblandade har märkt att det är mycket inspirerande att samarbeta med körer av olika sångriktningar, och därför beslöt vi oss för att vara i kontakt med en kör i Saint Gaudens, som specialiserat sej på Gospelmusik.

Kören ifråga var entusiastisk över att att ha samarbete med en finländsk kör. Det är rätt sällan det händer att en kör från Finland är beredd att komma till Frankrike för att sjunga och uppträda tillsammans med en lokal kör där.


Avfärd

Torsdagen den 25 september 2014 på morgonen startade vi  tidigt, för att kunna utnyttja även resedagen till att etablera oss i den nya miljön. Vi flög via Munchen till Toulouse där vi blev avhämtade av vår värdkör, Commings' Gospel. Vårt slutmål var  St. Gaudens, en stad ca 90 km söder om Toulouse – vid Pyrenee?nas rand. När vi halvvägs på resan stannade för en pic-nic-lunch, som vi avnjöt tillsammans med en del av värdkörens medlemmar märkte vi att den första stelheten och blygseln var som bortblåst – detta trots att det är inte är så hävt med vår franska och fransmän inte är vana att tala engelska. Musikens språk kunde vi ju alla.

Väl framme i Saint Gaudens (11 000 invånare) etablerade vi oss, dels på hotellet och dels hemma hos medlemmar av värdkören.

Följande dag var dagen då vi kunde se på sevärdheter i staden, t.ex. den gamla kyrkan, St. Pierre från 1100 e.Kr. Vi hade även tillfälle att samöva med värdkören och förbereda oss på den gemensamma konserten i nämnda kyrka senare på kvällen.

 

Konserten

Konserten var en mäktig upplevelse med ca 250 personer i publiken och två körer och en kvartett. Vi bjöd på  uppträdanden, tillsammans och enskilt. Körerna och kvartetten bjöd publiken på en spännande blandling av Degerby Bortblandades nordisk folkmusik, Comminges' Gospelmusik och kvartetten BBOP blandning av gammal folkmusik från Pyreneerna, Gospel och egen komposition. Detta var en mycket intressant och uppfriskande blandning av sångstilar, och ett exempel på ett fruktbart samarbete mellan två regioner i Europa, som trots olika språk och kulturer kan förenas i en gemensam konsert. Det var någonting som publiken hörbart uppskattade.

Framgången här inspirerade oss alla att komma överens om en fortsättning på samarbetet genom att de franska körerna gör ett svarsbesök redan inkommande sommar 2015. Den 28  augusti nästa år hålls en motsvarande konsert i Ingå kyrka kan vi redan nu berätta.

Efter denna upplivande konsert återstod att runda av det förlängda veckoslutet med utfärd till trakterna i landskapet Comminges i norra Pyreneerna, med sight seeing, samkväm och vandring på programmet.

Efter ett intensivt och givande veckoslut var återresan på söndag på vårt program och körmedlemmarna var ännu en sångupplevelse rikare.

Vi hälsar er, läsare hjärtligt välkomna till Ingå kyrka inkommande augusti på en intressant och givande konsert!

 

Mikael Schönberg
Degerby Bortblandade kör

Resonans redaktion
Publicerad 17.10.2014 kl. 07:21

FSD firade 25 år

Över 600 damer firade sitt förbund i Musikhuset i Helsingfors.

Finlands svenska damkörsförbund FSD firade sitt 25-årsjubileum i Musikhuset i Helsingfors lördagen den 12 oktober under rubriken Jubel och klang. Över 600 damer från olika håll i Svenskfinland hade ställt upp för att bidraga till feststämningen. Programmet omfattade hela 11 olika programpunkter. Den stora sammanslagna förbundskören inledde konserten under ledning av tidigare förbundsdirigenterna. Först ut var Ami Taulio som dirigerade förbundets Lystringssång och därefter tog Gunilla Josefsson ton till Jag vet en dejlig rosa. Solist vid konserten var operasångerskan Tove Åman och hennes första framträdande var uppförandet av Ljud högt du psalm att lova tillsammans med jubileumskören under ledning av Noomi Elfving

Förbundets konstnärliga ledare Ia Rönngård och ordförande Lena Wissander hälsade därefter åhörarna välkomna.

Kör Åland och ensemblen Flera röster framförde en höstvit helhet rätt avancerad körmusik under ledning av Sara Kemetter och Annika Pensar och kören avslutade effektfullt med att den förhållandevis stora regionkören under Sommarpsalmen ur Katarina förflyttade sig närmare publiken och sjöng stolt sin 'regionpsalm' vid scenkanten. 

Kör Vasa under ledning av Johanna Törni sjöng musik av bl a Leonhard Bernstein och därefter intogs scenen av Evivakören från Helsingfors med sin dirigent Hanna Kronqvist. Kören hade valt bl a ett rätt krävande verk, Shells av Knut Nystedt. Kören gjorde på alla sätt väl ifrån sig och utstrålade ambition, musikalitet och värdighet.

Tove Åman hade i detta sammanhang valt att framföra filmmusik samt ett par välbekanta örhängen och dessa gav vid handen att hon som yrkessångerska också behärskar olika genrer med säker stilkänsla.

Den mest gedigna insatsen under jubileumskonserten stod Akademiska Damkören Lyran under sin engagerande dirigent Jutta Seppinen för. De tre krävande körverken framfördes med en sällsam säkerhet som gav belägg för att såväl gemene körsångare som kören som helhet vill ägna sig åt så seriös musikutövning som möjligt. Här arbetas helt uppenbart intensivt med rösten som instrument och dess olika möjligheter och man är inte främmande för att ta sig an ny fordrande körmusik. Det här förhållningssättet båda gott för den framtida damkörssången i vårt land.

Florakören från Åbo var inte sena att ge Lyran svar på tal och kören gjorde under sin långvariga dirigent Ulf Långbacka väl i från sig i ett omväxlande och ibland rytmiskt krävande utförande. Modern finländsk musik arrangerad och gjord av Rajatonmusikerna Jussi Chydenius och Soila Sariola. En stilig helhet som i likhet med den andra studentkören framfördes utantill.

Efter detta var det dags för den konstnärliga ledaren Ia Rönngård att presentera sina konstnärliga ambitioner och målsättningar med jubileumskonserten. Hon dirigerade först Kör Nord i tre rikssvenska poplåtar. Därefter ledde hon avslutningsvis den stora jubileumskören i likaså två rikssvenska poplåtar, Högt över havet och konsertens signaturmelodi O klang och jubeltid. Rönngård valde denna gång att inte dirigera körerna utan i stället mer fungera som en gestikulerande inspiratör. Ett drag som gjorde att kontakten mellan körerna och den annars smakfullt musicerande kompgruppen inte alla gånger var optimal. 

En stor konsert i Musikhuset. En alltför lång konsert. En konsert som på många sätt säkert förde samman damerna i damkörsförbundet. En konsert som också tydligt påvisade och närde två olika inriktningar i repertoarval. Det finns musik skriven för kör och det finns musik som framförs av en kör.

Resonans redaktion
Publicerad 14.10.2013 kl. 11:49

Januari 2017

Tis
24.1
18:30

Övning

Berghemmet

Tor
26.1
18:00

Helsingebygdens körs insjungning för nya sångare

Helsingebygdens kör ordnar en insjungning för nya sångare.
Helsinggård

Tis
31.1
18:30

Övning

Berghemmet

Februari 2017

12.2
13:00

Gospelmässa

Trefaldighetskyrkan

via Ichtys
Tis
14.2
19:00

Vändagskonsert CAWA

Walentinakören & Cawiar
G18

Mars 2017

Fre
3.3
19:00

Vårens första gök med Helsingebygdens kör

Helsingebygdens kör firar vårens ankomst med Supékonserten Vårens första gök. Välkommen med!
Restaurang Kaisaniemi

Lör
4.3
17:00

Eviva 15 år - jubileumskonsert

Helsingfors konservatorium

Lör
4.3
17:00

Da Pacem Domine

Evivakören
Helsingfors Konservatorium

Ons
8.3
19:00

Kvinnodagskonsert

Vox Femina
Föreningen Brages festsal

19.3
16:00

Gospel Flow IV-konsert

His Master's Noise
Gamla kyrkan

Lör
25.3
19:00

Fåglarna

Akademiska Sångföreningen
Helsingfors konservatorium

April 2017

Lör
1.4
17:00

Jubileumskonsert 125år

Esbo Sångkör firar 125år med konsert.
Kannusalen

Lör
1.4
17:00

125 år Jubileumskonsert

Esbo Sångkör firar sitt 125års jubileum med en konsert.
Kannusalen

2.4
12:00

Hela köret med kören

Helsingfors konservatorium

Lör
22.4
17:00

Finland 100 år med MM

Sällskapet Muntra Musikanter
Helsingfors konservatorium

Maj 2017

Tor
11.5
19:00

SAXoKÖR

Kammarkören Idun
Rastis

Tor
18.5
19:00

Eternal light – A Requiem

Svenska Oratoriekören
Tempelplatsens kyrka

Juni 2017

Mån
5.6
18:00

Juli 2017

Mån
3.7
18:00

Augusti 2017

Mån
7.8
18:00

September 2017

Mån
4.9
18:00

Oktober 2017

Fre
20.10
19:00

November 2017

Lör
11.11
18:00

Jubilate fyller 50!

Berghälls kyrka

Ons
22.11
19:00

Sent i november

Chorus Sanctae Ceciliae
Olaus Petri kyrka

December 2017

Lör
9.12
18:00

Julkonsert

GUF-kören och Nordsjö Sångkör
Pauluskyrkan

Tor
14.12
19:00

Julkonsert

Gamelikören, Gillekören och Årgångssången
Mejlans kyrka

Verksamhetsledarens brev

10 - 2016

9 - 2016

8 - 2016


SKOLMUSIK 2017

Nu kan du anmäla din skola/ grupp till Skolmusik 2017.
Sista anmälningsdag är 31.1.2017 och anmälningen är bindande.
KLICKA HÄR. 


Kunskap och kul!

- körskolningsdagar i Tammerfors 4-5.2.2017