Nordklang 16 har plats

Anmälningstiden till Nordklang 16 den 3-7.8 i Åbo fortsätter och det går att anmäla sig till de workshoppar som ännu har platser kvar. För att anmäla dig till workshopparna eller som avec så går du till Nordklangs hemsida för att registrera dig. Senare kan du anmäla dig genom att vara i kontakt med info (at) nordklang.fi

Passa på tillfället att knyta nya körkontakter på en nordisk festival!


Vårt kansli håller

SOMMARSTÄNGT

under tiden 24.6-31.7.2016. 


 

Tack!

Ett varmt tack till alla som deltog i den 24 finlandssvenska sång- och musikfesten i Karleby 10-12.6.2016. Den i ordningen 25 sång- och musikfesten kommer att ordnas i Helsingfors år 2021 med Helsingfors sång- och musikförbund som lokal arrangör.


Enkät efter Karleby 2016

Vi samlar nu in respons över sång- och musikfesten i Karleby. Genom att besvara enkäten hjälper Du förbundet att förbereda den följande sång- och musikfesten i Helsingfors år 2021 så ta Dig gärna tid att bekanta Dig med frågorna. Vi vill gärna ha Din respons före den 15 september. Du hittar enkäten här.


Sång och musikfesten i Radio Vega

Radio Vega bandade tre av konserterna på sång- och musikfesten. 
Blåskonserten som gavs i fredags 10.6 kl. 18 i Hållhagens skola sändes tisdag 14.6 kl. 21.05 med repris torsdag 16.6 kl. 22.15)
Stråkkonserten från fredag 10.6 kl. 19 sänds tisdagen den 21.6 kl. 21.05, med repris torsdag 23.6 kl. 22.15.
Förbundskonserten lördag 11.6 kl. 18 sänds troligtvis tisdag 23.8 kl. 21.05 med repris torsdag 25.8 kl. 22.15.


Två nya hedersmedlemmar i förbundet

Vid huvudfesten den 12 juni på den 24 finlandssvenska sång- och musikfesten i Karleby kallades två personer till hedersmedlemmar i Finlands svenska sång- och musikförbund. 

Dessa två personer har gjort en värdefull, livslång gärning till förmån för i synnerhet amatörmusiken inom förbundet. Läs mer.


Fyra nya guldmärken

Vid sång- och musikfesten i Karleby 10-12.6.2016 premierades fyra förtjänta personer med Finlands svenska sång- och musikförbunds förtjänstmärke i guld. Läs mer


17 personer tilldelades förbundets förtjänstmärke

Sjutton meldelmmar har tilldelats FSSMF:s förtjänstmärke för sin insatser inom sina lokalförbund. Utdelningen skedde på huvudfesten i samband med sång- och musikfesten till de som hade möjlighet att närvara. Läs mer.


Långbackapriset 2016 till Peter Roos

I samband med blåskonserten fredag 10.6 på sång- och musikfesten i Karleby delades årets Långbackapris ut. Långbackapriset delas ut vartannat år åt en inom FSSMF verksam dirigent. Priset tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund. Pristagare i år är Peter Roos från Närpes. Läs mer. 

 


 

 

Inbjudan till presstillfälle i Karleby

Publicerad 27.05.2016 kl. 20:32

Kompositionstävling - HSMF

Publicerad 19.05.2016 kl. 08:23

Evenemangskalender

Augusti 2016

Mån
1.8
18:00

September 2016

Tor
1.9
18:00