Finlands svenska sång- och musikförbund har beslutat att

Spira Ensemble är mottagare av årets Evert Ekroth Pris.

Kören tilldelas priset för sina musikaliskt starka tolkningar och körens jämna och fina klang. Kören har också haft meriterande musikaliska framgångar, visat stor aktivitet och stark initiativkraft under sin relativt korta verksamhet.

Spira Ensemble

Den finlandssvenska blandade kören Spira Ensemble grundades hösten 2013 av Jennifer Hartman. Kören dirigeras av Kari Turunen som 2014 disputerade för doktorsgraden vid Sibelius-Akademin. Sångarna i Spira Ensemble är erfarna körsångare och många har en gemensam studentkörsbakgrund i bland annat Akademiska Damkören Lyran, Akademiska Sångföreningen och Ylioppilaskunnan Laulajat.

Kören övar koncentrerat under övningshelger utspridda under året och består av ungefär 40 medlemmar. Spira har redan, trots sin korta livslängd, hållit fyra konserter i huvudstadsregionen samt deltagit i körfestivalen Tampereen Säven i Tammerfors. Kören tilldelades den högsta utmärkelsen i Tampereen Sävels körbesiktning, det vill säga Grand Prix och tre guldstämplar. Grand Prix delades senast ut år 2011. Juryn tackade både kören och dirigenten för en musikaliskt stark tolkning och för körens fina och jämna klang. Domarna ansåg också att Kari Turunen hade gjort ett utmärkt jobb under en kort tid och skapat ett fint instrument.

Spiras repertoar har hittills fokuserat på samtida klassisk körmusik av intressanta kompositörer från Norden, Baltikum och USA. Spira har också samarbetat med bland andra den nya vokalgruppen Ensemble Vida från Åbo och den svenska dirigenten Erik Westberg. Med sin verksamhet strävar Spira Ensemble efter att nå en hög musikalisk nivå och att också föra finländsk körmusik ut i världen. I Spiras långsiktiga planer finns också deltagande i internationella körtävlingar. 

Prisjuryn bestod år 2015 av Bertil Blom, Sören Lillkung och Barbro Smeds.


Jennifer Hartman, du är ordförande för Spira Ensemble. Hur känns det att motta årets Evert Ekroth Pris, eller som det hette tidigare årets finlandssvenska musikgrupp?

- Det är en stor ära att bli tilldelad priset. Känns speciellt bra då Spira Ensemble är en så pass ny kör.

Spira Ensemble, vad är historien bakom namnvalet?

- I vårt första projekt fick körmedlemmarna föreslå namn för kören. Spira Ensemble fick helt enkelt mest röster.

Ni har ju inte verkat särskilt länge och ändå belönades ni med den högsta utmärkelsen i Tampereen Sävel i våras. Vad tror du er framgång beror på?

- Framgången i Tampereen Sävel var en trevlig överraskning för oss. Svårt att säga vad framgången beror på men vi är en ambitiös skara som gillar det vi gör och trivs bra tillsammans. Alla medlemmar har erfarenhet av körsång från tidigare. Så har vi naturligtvis en väldigt bra dirigent, Kari Turunen. 

Hur har er verksamhet hittills varit uppbyggd?

- Vi har 2-3 projekt per år. Kören jobbar intensivt i varje projekt men med rätt så få övningar, sångarna bär ett stort ansvar själva för inlärning. Vi tar in nya medlemmar vid behov. Nya medlemmar rekommenderas av nuvarande medlemmar. Intresset har varit stort så vi funderar på att införa insjungningstillfällen. Kören leds av styrelse och dirigent.

Ni har visst följande konsert den 9 januari 2016 men vad gör ni efter det och hur ser era framtida planer ut?

- Nästa konsert blir en trettondagskonsert 9.1.2016 i Olaus Petri kyrka. Efter framgången i Tampereen Sävel har vi blivit hungriga efter fler tävlingar så vi får se hur vi går vidare. Vi planerar också samarbete med andra körer både i Finland och utomlands.

Vad får du personligen ut av att sjunga i Spira Ensemble?
- En stor glädje av att sjunga med så duktiga sångare i olika projekt. Ständiga utmaningar med krävande repertoar och stort ansvar i flerstämmiga sånger gillar jag. Det är skönt att inte öva varje vecka utan mer sällan och väldigt intensivt, vilket gör det lättare att kombinera med övriga intressen och privatliv.