Dokument

FSSMF är en stor maskin med många delar och alla krävs för att få förbundets verksamhet att fungera. Då krävs också en del byråkrati. Här hittar du dokument som du kan ha nytta av om du jobbar för förbundet, eller vill veta mer om de grunder som förbundet står på.
 

Blanketter

Reseersättningsblankett (excel, fyll i och skicka in elektroniskt)
Redovisning av värdesedel 2018 (webbformulär)


Stadgar och reglementen

Förbundets stadgar 3.10.2012 
Arvodesreglemente 2012
Resereglemente 2012