Pedavoces får Evert Ekroth-priset

25.11.2017 kl. 19:59
Studentkören Pedavoces från Vasa tilldelas Evert Ekroth-priset 2017. Diplom och prissumman på 2000 euro tilldelades kören under periferikonserten i Vanda under lördagskvällen.
Foto: Johan Hagström

Nomineringen för priset lyder: ”Pedavoces har bevisat att studentsången i Svenskfinland håller en högklass också när det gäller blandad kör och de har utmärkt sig både nationellt och internationellt med fina sångarprestationer. Kören jobbar
tätt ihop med både tonsättare, kompositörer och vänkörer och bidrar därmed aktivt till att hålla körsångstraditionen levande”.

Studentkören Pedavoces är Svenskfinlands enda blandade studentkör, verksam vid Åbo Akademi i Vasa. Kören har kring 45 aktiva sångare och det finns representanter för alla Vasas universitet i sångarleden. Sedan 2009 leds kören av diplomdirigent Maria Timoshenko. Tillsammans med Timoshenko har kören under senare år varit synnerligen aktiv med konserter och turnéer såväl i Finland som utomlands, uruppföranden av beställningsverk, skivinspelningar, och flera olika samarbetsprojekt med orkestrar och med andra körer.

År 2017 har varit ett särskilt händelserikt och framgångsrikt år för Pedavoces. Kören har haft en a cappella-workshop med Mia Hafrén, besökte Umeå  studentkör och deltagit i Nordiska student sångarstämman. Kören har även under året deltagit i forskningsverksamhet vid universitetet genom att fungera som undersökningsmiljö för Maria Timoshenkos doktorandprojekt.

I oktober 2017 deltog Pedavoces i körtävlingen Istramusica International Choir Competition som ordnades i Poreč–Istria i Kroatien. Kören belönades med två gulddiplom, ett i högsta svårighetsgrad för blandad kör och ett i sakral musik- a cappella. Maria Timoshenko tilldelades dessutom priset som hela tävlingens bästa dirigent.

Dessutom har kören spelat in en nya skiva ”Unicornis”, som släpptes i lördags 25.11.

Evert Ekroth-priset utdelas vartannat år till en ensemble - kör eller orkester - som under året utmärkt sig för musikaliska framgångar, aktivitet och initiativkraft. Prissumman är 2000 euro och utdelas ur Evert och Gabriella Ekroths minnesfond.

Robin Sjöstrand