Ny medlemsförmån: Biljettavtal med NetTicket

FSSMF-förbundsanslutna föreningar kan nu ingå biljettförsäljningsavtal med NetTicket på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det är möjligt genom ett samarbetsavtal mellan förbundet och NetTicket.

Samarbetsavtalet är ett ramavtal som gör det möjligt för FSSMF:s medlemsföreningar att förmånligt skapa evenemang och sköta biljettförsäljning med mera via NetTicket. 

Läs mer om NetTickets tjänster: https://info.netticket.fi/sv/

Det rör sig alltså om en betydande ny medlemsförmån. NetTicket har i en prisjämförelse visat sig vara konkurrenskraftigt både beträffande evenemangsavgifter och försäljningsprovision. Utbudet av tilläggstjänster är brett och betalningsmöjligheterna är mångsidiga. Dessutom erbjuder NetTicket personlig och smidig betjäning på svenska.

Be om närmare information om den här medlemsförmånen för din förening genom att kontakta kansli@fssmf.fi

Tilläggsuppgifter fås även direkt av Jonny Mandell som är VD på NetTicket: 040 5066011, jonny.mandell@netticket.fi

Kom ihåg att uppge namnet på din förening.