Press & logo

 

Nedan kan du ladda ned FSSMF:s logo och pressbilder.

Om du inte hittar vad du söker, eller har frågor om användningen av bilderna, kan du mejla kommunikatör Victoria Palmgren, victoria.palmgren(at)fssmf.fi.

FSSMF:s logotyper

     

      För digitalt bruk

     För digitalt bruk

     För digitalt bruk


 

   

      För tryck

     För tryck

     För tryck


 

 

Om FSSMF:s logo

  • Använd antingen vår logo i färg eller vår vita logo. Logon i färg använder du på en ljus bakgrund, den vita på en mörk bakgrund.

  • Byt inte färg på logon.

  • Se till att logon är tillräckligt stor och att texten är läslig.

  • Ändra inte på formen eller förhållandena i logon.

  • Placera inte logon för tätt intill andra grafiska element.

  • Om du är osäker på hur du ska använda logon får du gärna kontakta oss.

 

Porträttbilder

  • Fri användning i artiklar/material som behandlar FSSMF.

  • Nämn alltid fotografens namn då bilden används.

 

          

 

  

 

Henrik Lillhannus
Verksamhetsledare

 

Melker Olenius
Ekonomi- och organisationssekreterare

          
 
     

 

          

 

  

 

Victoria Palmgren
Kommunikatör

 

Elin Kackur
Projektkoordinator,
blåsmusikprojektet

          
 
     

 

          

 

  

 

Rosi Djupsund
Förbundsordförande

 

Håkan Björk
Vice ordförande FSSMF,
ordförande FSM