Tidigare nummer

Resonans publiceras i digital version på nätet några veckor efter att den har skickats ut till alla medlemmar. Här hittar du alla nummer från 2017 och framåt. Söker du efter ett nummer tidigare än det, vänligen ta kontakt med redaktionen (resonans(at)fssmf.fi).

 

Nummer 2/2022

 

Nummer 1/2022

 

 

Nummer 4/2021

 

Nummer 3/2021

 

Nummer 2/2021

 

Nummer 1/2021

 

Nummer 4/2020

 

Nummer 3/2020

Nummer 2/20

 

 

Nummer 1/20

 

Nummer 4/19

 

Nummer 3/19

Nummer 2/19

 

Nummer 1/19

 

Nummer 4/18

 

Nummer 3/18

 

Nummer 2/18

 

Nummer 1/18

 

Nummer 4/17

 

Nummer 3/17

 

Nummer 2/17

 

Nummer 1/17