Resonans 

Resonans utkommer med fyra nummer årligen. År 2019 gäller följande datum för tidningens utgivning:

Resonans nr 1 - 2019 
utkommer den 27 februari
material den 6 februari

Resonans nr 2 - 2019 
utkommer den 22 maj
material den 2 maj

Resonans nr 3 - 2019 
utkommer den 18 september
material den 28 augusti

Resonans nr 4 - 2019 
utkommer den 18 december
material den 27 november


Kontakta redaktören
resonans(at)fssmf.fi eller direkt till sofia.stromgard(at)fssmf.fi.

Annonser
Jonny Åstrand
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax
tfn: 06-347 0608, gsm: 0500-924 528
fax: 06-347 1018
e-post: cjcenter@malax.fi

Resonans mediakort 2019.

 

Om tidningen

Finlands Svenska Sång- och Musikförbund har gett ut tidskriften Resonans sedan 1985. Resonans tar lyfter upp frågor som är viktiga för fältet, bjuder på personporträtt av framstående aktörer och berättar om fenomen som just nu är aktuella inom musikvärlden.

Resonans är också medlemskörernas och –orkestrarnas språkrör och i tidningen kan man läsa om diverse projekt och turnéer som har gjorts inom förbundets medlemmar.
Finlands Svenska Manssångarförbunds (FSM) informationsblad Kvartetten är också en del av Resonans, och det gäller också Finlands Svenska Körsångarförbunds (FSKSF) informationsblad Körbladet.

Redaktionsråd
Innehållet i Resonans diskuteras kontinuerligt i tidningens redaktionsråd. Rådet består av universitetslektor i journalistik Henrika Zilliacus-Tikkanen, Gunilla Stenfors, redaktören och ansvariga utgivaren.

 

Fakta

Språkrör för:
Finlands svenska sång- och musikförbund
Finlands svenska körförbund
De ungas musikförbund i Svenskfinland
Finlands svenska damkörsförbund
Finlands svenska manssångarförbund

Utges av:
Finlands svenska sång- och musikförbund

Ansvarig utgivare:
Henrik Lillhannus

Redaktör:
Sofia Strömgård

Upplaga:
4100

Tryckeri:
Arkmedia

ISSN:
0782-34 87