Virtuell körsång har en positiv effekt på den mentala hälsan

04.11.2020 kl. 15:28
Forskare från University College London har undersökt hur virtuella körer påverkar hälsan. Resultatet är minst sagt trevlig läsning – sångare i en virtuell kör känner sig gladare, upplever att deras självkänsla fått en boost och rapporterar också att känslan av isolering minskar.

Enligt en vetenskaplig undersökning från 2019 är sång i en virtuell kör lika bra för hälsan som sång i en ”riktig” kör. Det har forskare Daisy Fancourt vid University College London kunnat bevisa då hon undersökt fenomenet med hjälp av kompositören och dirigenten Eric Whitacres virtuella kör. Forskningsresultatet bygger på en enkät online som besvarats av totalt 2316 körsångare från ”riktiga körer” samt Eric Whitacres Virtual Choir 5.0 som samlade tusentals sångare från hela världen 2018. Enkätsvaren från sångarna i den virtuella kören jämfördes sedan med svar från sångare i vanliga körer. 

Sångarna fick svara på frågor om social närvaro, kontakten människor emellan genom antingen direkt kommunikation eller kommunikation online och hur sångarna använde sig av sång för att reglera sina känslor. 

Forskningsresultatet bekräftar det som redan tidigare varit känt, nämligen att delade kreativa upplevelser ger en känsla av glädje och samhörighet. Sångarna i bägge grupperna upplevde att deras självkänsla och självförtroende förbättrats och att de kände sig kapabla till att agera självständigt och fatta egna beslut. Sångarna i båda körerna upplevde att de genom att sjunga kunde komma bort från vardagens stress och få tid för personlig utveckling och reflektion, men detta var inte lika starkt i den virtuella kören som för sångarna i livekörerna. 

Resultatet visar också att virtuella körer kan motverka känslan av social isolering och bidra till att man känner samhörighet med andra. Man kan alltså konstatera att körsång, oavsett om det sker live eller virtuellt, är bra för ens mentala hälsa. 

– Det var väldigt spännande att utföra en av de första studierna om hur ny teknologi påverkar våra kreativa upplevelser. Det finns mycket forskning som visar att körsång är bra för vår hälsa men det som vi inte visste tidigare är om virtuella körer också har en hälsofrämjande effekt. Resultaten visar att människor som inte kan sjunga i en vanlig kör av olika orsaker kan få liknande emotionella och sociala fördelar av virtuella körer, kommenterade Daisy Fancourt i ett pressmeddelande. 

I ett tidigare samarbete mellan Whitacre och Fancourt undersöktes de psykologiska och fysiologiska effekterna av körsång bland både sångare och åhörare under konserter. I studien vid Royal College of Music’s Centre for Performance Science (2015)  upptäckte forskarna att nivåerna på stresshormonerna kortisol och kortison sjönk bland åhörarna under konserten och för sångarna under övningarna, för att sedan gå upp under konserten för sångarna i kören.  

De positiva effekterna av att sjunga och lyssna på musik är väldigt påtagliga och specifika, konstaterar Daisy Fancourt. 

– Vi kan också konstatera att sång, oavsett om det sker i en riktig eller virtuell kör, främjar ens välbefinnande och är bra både för vår fysiska och mentala hälsa. 

Present in Body or Just in Mind: Differences in Social Presence and Emotion Regulation in Live vs. Virtual Singing Experiences. Daisy Fancourt, Andrew Steptoe, april 2019,  Frontiers in Psychology.