Jobb att söka!

Nytt från FSSMF

Singsby sångkör vald till Månadens kör av FSK

Februari månads kör kommer från Korsholm.

Skriv en låt till Skolmusik 2017

Deadline för inlämning 31.3.2015

Långbackapriset till Martin Segerstråle

Årets dirigentpris går till Martin Segerstråle från Åbo

Degerbykör i Frankrike

Degerby Bortblandade kör är aktiv i Degerby och verkar inom Degerby Ungdomsförening.

FSD firade 25 år

Över 600 damer firade sitt förbund i Musikhuset i Helsingfors.

Hitta en kör att börja sjunga i

Följ Finlands svenska sång- och musikförbund på Facebook!