Musikgalan och Feel The Rhytm-workshopparna i Åbo ställs in

12.03.2020 kl. 17:47
FSSMF:s årliga Musikgala skulle hållas den 4 april i Åbo. Den ställs nu in som ett resultat av regeringens rekommendationer. Det här betyder att även workshopparna samma veckoslut i Åbo, Feel The Rhythm 5, ställs in. Förbundsdagen den 4 april hålls som normalt. Blåsarnas dag i Åbo 14.3 och ungdomsorkesterövning i Helsingfors 18-19.4 ställs in.

Förbundet undersöker möjligheten att ordna dessa vid senare tillfälle, möjligen hösten 2020 (rytmkör/WAV) och slutet av januari 2021 (mindre workshoppar). Vi återkommer med mera information om detta senare.

Förbundsdagen hålls däremot som planerat i Åbo den 4 april.

Blåsarnas dag i Åbo lördag 14.3 flyttas till hösten.
Ungdomsorkesterns övning i Helsingfors 18-19.4. inhiberas och vi utreder möjligheten att ordna en övning på hösten 2020 istället.

Finlands regering gav alltså på torsdagen den 12.3 nya riktlinjer för ordnandet av publika evenemang. Riktlinjerna stöder sig på bedömningar från Institutet för hälsa och välvärd, THL.

  • Alla publikevenemang med över 500 deltagare avbokas fram till slutet av maj.
  • Mindre publikevenemang rekommenderar regeringen också att ställs in.
  • Medborgarna ska vidta försiktighetsåtgärder när det kommer till närkontakt med personer i riskgrupperna. Onödiga träffar ska undvikas.
  • Överlag rekommenderas också att alla distansarbetar i mån av möjlighet.
  • Resor utomlands bör undvikas.

Dessutom rekommenderas att onödigt resande inom landet ska undvikas, och att icke nödvändig verksamhet bör begränsas, som fritidssysselsättning och andra aktiviteter som inbegriper närkontakt med andra människor.

Med anledning av coronaepidemin har kansliet fått frågor om hur enskilda ensembler ska förfara t.ex. gällande övningar och konserter.

- Vi uppmanar våra medlemmar att följa de rekommendationer som regeringen och Institutet för hälsa och välfärd THL ger, säger förbundsordförande Patrik Karlsson.

FSSMF:s medlemmar uppmanas att aktivt följa med hur situationen utvecklas och agera därefter. Eventuellt kan evenemang, som konserter eller kurser, ställas in ifall myndigheterna så beslutar.