Välkommen på virtuell Förbundsdag den 11 juni!

08.05.2020 kl. 11:23
FSSMF ordnar sin Förbundsdag på distans i år på grund av de rådande omständigheterna. Anmäl dig till mötet nu men senast den 10 juni.

Finlands svenska sång- och musikförbunds medlemmar kallas härmed till förbundsdag som hålls torsdagen den 11 juni 2020 kl. 18:00 via Zoom. Förbundsdagen är FSSMF:s årsmöte. På förbundsdagen behandlas stadgeenliga ärenden.


Varje medlemsförbund har rätt att sända högst fem röstberättigade representanter till förbundsdagen. Förbunden är berättigade till en (1) röst per medlemsgrupp som erlagt föregående års medlemsavgift. Fullmakter skickas elektroniskt till mötespresidiet i samband med anmälningen i anmälningsblanketten. .


Enskilda fritt verkande medlemskörer och medlemsorkestrar som erlagt föregående års medlemsavgift har rätt att sända en röstberättigad representant, som har en (1) röst på förbundsdagen.

Kom ihåg eventuella fullmakter från medlemsförbundet eller din direktanslutna ensemble. Skicka in din fullmakt då du anmäler dig till mötet.

Fullmakt finns här


Tid: 11.6.2020 kl 18:00
Plats: Virtuellt via Zoom, länken till virtuella mötet får ni närmare mötet som svar på anmälan.

Anmäl dig här senast den 10 juni klockan 16.00.

Efter Förbundsdagen håller styrelsen sitt konstituerande möte.