Körsång och Covid-19: En lägesuppdatering

20.05.2020 kl. 10:17
European Choral Association har samlat ihop information och publicerat en omfattande lägesrapport om situationen gällande körsång i pandemitider.

Många körer runtom Europa funderar på när det är möjligt att börja öva igen tillsammans. I maj har en del körer i exempelvis Norge och Sverige börjar öva fysiskt igen. På sociala medier kan man se bilder på övningslokaler med stolar utspridda långt från varandra. Men hur kan man veta om det är säkert att ses fysiskt igen?

Denna artikel är endast en sammanfattning av European Choral Associations rapport. Detta är inte ett ställningstagande gällande hur körer och orkestrar bör organisera sina övningar. FSSMF uppmanar sina medlemmar att alltid följa THL:s rekommendationer.

European Choral Association har sammanfattat all  den senaste informationen och forskningen om läget gällande Covid-19 och körsång. I sin rapport påpekar förbundet att läget varierar från land till land, men rekommenderar följande riktlinjer för körer som funderar på att börja öva igen:

  • Människor som känner sig ens lite sjuka ska stanna hemma från övningen
  • Människor som tillhör en riskgrupp ska vara extra försiktiga
  • Viruset sprids även innan symptomen bryter ut, och det innebär att man bör vara försiktig även fast man inte uppvisar symptom
  • Social eller fysisk distansering är det viktigaste: alla bör hålla distans till personer som inte bor i samma hushåll som en själv. Detta innebär i praktiken att man ska hålla ett avstånd på helst 2 meter till andra personer, samt att man inte ska röra vid saker som någon annan vidrört (dela inte instrument, pennor, mat, papper etc)
  • Det är viktigt att följa en god handhygien

Är sång farligare än andra gruppaktiviteter?

 

Det verkar som att Covid-19 kan smitta via luften då små aerosoler sprids när man nyser eller hostar men också när man pratar eller andas med öppen mun. För tillfället finns det mycket lite forskning att tillgå gällande sång och Covid-19, men den forskning som finns visar att aktiviteter som går ut på att man talar högt, skriker, sjunger och andas tungt kan anses vara farligare med tanke på smittorisken. Detta gäller speciellt då en grupp människor samlas i ett stängt rum.

Det finns också exempel från körer i både USA och Europa där en majoritet av körmedlemmarna verkar ha blivit smittade under just en körövning. Det finns däremot inget bevis kring om det var själva sången som orsakade smittan eller om det var faktumet att det handlade om flera människor i ett rum med lite luft som orsakade smittan.

Oavsett innebär detta att sång- och blåsinstrumentövningar utgör en större smittorisk än andra slags kulturella aktiviteter, enligt experter.

Så länge som motsatsen inte kan bevisas hålla streck, innebär detta att personer som fattar beslut gällande fysiska övningar har ett stort ansvar i situaitoner då någonting går fel. Det här innebär också att så kallade vanliga övningar i en större kör samt uppträdanden kanske inte kan förverkligas under en längre tid framöver.

Det kommer eventuellt också att finns skillnader mellan de myndighetsrekommendeationer som gäller professionella vokalensembler och amatörkörer gällande möjligheten att öva.

För tillfället har en del länder förbjudit publika evenemang över ett visst antal personer, och detta gäller även köruppträdanden. (I Finland är publika evenemang med 500 personer tillåtna från och men juni, redaktörens kommentar).

 

Några exempel från andra länder

En del myndigheter i länder i Europa har redan tagit fram riktlinjer gällande orkester- eller körövningar, exempelvis Norge.

I Norge finns riktlinjer för hur stor övningslokalen bör vara för att alla medverkande ska hålla en fysiskt distans på åtminstone 1 meter från varandra:

Gruppstorlek   Extra buffert    3m2 per person     minimum m2 totalt

< 5                 10 m²                 15 m²                 25 m²   

< 15              20 m²                45 m²                65 m²   

< 30              30 m²                 90 m²               120 m²   

>50               30 m²                  150m²             180 m²   

OBS! Dessa riktlinjer gäller musiker överlag, inte specifikt för sångare.

Andra förslag från bland annat intresseorganisationer i olika europeiska länder gällande sång och musik:

  • sjunga utomhus med 1.5 till 2 meters avstånd
  • användning av plexiglas mellan dirigenten och kören
  • ordna övningar i mindre grupper, förslagsvis oktetter
 

European Choral Association poängterar att de endast samlat in och sammanställt den forskning och information som finns tillhanda just nu. Läs hela rapporten här.

Denna artikel är endast en sammanfattning av European Choral Associations rapport. Detta är inte ett ställningstagande gällande hur körer och orkestrar bör organisera sina övningar. FSSMF uppmanar sina medlemmar att alltid följa THL:s rekommendationer.