Förbundens gemensamma uttalande för höstterminen om hobbymusikgruppers verksamhet under coronapandemin

12.08.2020 kl. 10:49
Musikförbunden följer aktivt med epidemisituationens utveckling och förmedlar information och uppfattningar som stöd för beslutsfattande inom hobbygrupperna. Vi har samlat sådana rekommendationer som upprepats i både finländsk och internationell forskning samt i expertutlåtanden.

Verksamheten i körerna och orkestrarna har varit på paus eller arrangerats på undantagssätt alltsedan statsrådet i mars begränsade sammankomster på grund av coronaepidemin. Epidemiläget har under sommaren varit lugnt i Finland, vilket medfört att också myndighetsrestriktionerna har förmildrats. När höstterminen inleds kan epidemin ändå förvärras och virusläget kan variera mycket från ort till ort.  

Utgående från den senaste informationen verkar det som att coronaviruset smittar i första hand genom droppsmitta, då en sjuk person hostar eller nyser. Corona kan också smitta genom beröring, då en sjuk person exempelvis har hostat i sin hand och sedan rört vid en annan person. (Källa: THL).

Sist och slutligen är var och en själv ansvarig för hur man agerar i samband med en sammankomst och överlag i vardagen. Man kan genom sitt eget agerande förhindra virusspridning genom att sköta sin handhygien och undvika närkontakt med andra människor.

Myndigheterna följer nogrannt med läget och kan vid behov justera begränsingarna och rekommendationerna på kort varsel. Det här innebär att också hobbygrupper måste följa med situationen och reagera snabbt på lägesförändringar. En hobbygrupp ska alltid agera inom ramarna för de bestämmelser och rekommendationer som landets statsråd och hälsomyndigheter fastställt. Så länge som det inte finns ett vaccin eller en fungerande medicin mot Covid-19 utgående från det vi vet just nu, utgör folksamlingar och musicerande i grupp alltid någon slags risk. Sist och slutligen bär varje deltagare själv ansvaret när man besluter om man deltar i körens eller -orkesterns verksamhet.

Vi representanter för musikförbunden följer aktivt med epidemisituationens utveckling och förmedlar information och uppfattningar som stöd för beslutsfattande inom hobbygrupperna. Vi har samlat sådana rekommendationer som upprepats i både finländsk och internationell forskning samt i expertutlåtanden.

När en grupp bestämmer sig för att börja öva igen, bör man ta hand om åtminstone följande saker:

 • Övningen bör hållas i ett tillräckligt stort utrymme så att man kan hålla ett säkert avstånd till andra människor.
 • Övningsutrymmet är ventilerat och vädras under pausen i mån av möjlighet.
 • Under övningen ska man hålla tillräckligt med avstånd till andra människor. Rekommendationen är minst två meter i alla riktningar.
 • Säkerhetsavståndet upprätthålls också före och efter övningen samt under pausen, exempelvis i aulan eller i toalettutrymmen.
 • Om deltagarna tar sig till övningen med kollektivtrafik är det skäl att använda en ansiktsmask, speciellt ifall risken att smittas av viruset på orten är förhöjd eller ifall myndigheter rekommenderar ansiktsskydd.
 • Om man behöver nysa eller hosta (exempelvis på grund av astma eller allergi) ska man avlägsna sig från övningsutrymmet. Ifall man inte hinner lämna rummet, hostar man i armvecket eller i en näsduk.
 • Deltagare ska tvätta sina händer eller desinficiera dem när man anländer till övningen och innan man lämnar övningen.
 • Närkontakter ska undvikas på alla sätt.
 • Man använder endast sina egna noter, notställ, instrument och anteckningsmaterial och lånar inte ut dem till andra. Ifall man använder stolar på övningen ska man endast använda/flytta på sin egen stol.
 • Endast en person spelar på pianot eller på annat ackompanjemangsinstrument (körledaren/kapellmästaren/annan ledare).
 • Ingen gemensam paustraktering. Ta med egen matsäck.

 

Man ska inte delta i en övning om:

 • man överhuvudtaget har några som helst symptom på en luftvägsinfektion eller en förkylning.
 • man varit i kontakt med en person med förkylningssymptom eller en person som har exponerats för Covid-19 under de två senaste veckorna.
 • man har kommit till Finland från en utlandsresa under de två senaste veckorna.
 • det känns ens aningen obehagligt eller ångestfyllt att träffa människor inomhus.

 

Det lönar sig också att överväga om:

 • man kan ordna repetitioner i mindre grupper eller utspridda under flera dagar.
 • man kan förkorta övningstiden.
 • man kan ordna möten och andra arrangemang på distans.
 • man kan öva utomhus så länge som vädret tillåter.
 • man kan utnyttja de digitala lösningar som visat sig fungera under undantagstillståndet och exempelvis kombinera när- och distansövningar.
 • Upprätthålla gruppens sammanhållning genom nya, alternativa verksamhetsmodeller.

I en eventuell konsertsituation måste man förse både publiken och de som uppträder med klara direktiv och säkerhetsanvisningar. En konsert ska arrangeras i ett stort och väl ventilerat utrymme där man kan hålla säkerhetsavstånd till andra människor.

Vi anser det vara viktigt att en person som tillfälligt uteblir från övningar på grund av coronaviruset obehindrat ska kunna återgå till att delta i övningarna i ett skede där epidemisituationen lugnat ner sig.

Att sjunga och spela tillsammans med andra är glädjefyllt och upprätthåller välmåendet. Vi hoppas att ni kan sjunga och spela på sätt eller annat också under coronaepidemin!

Vi önskar god hälsa och en trevlig start på höstterminen åt alla våra medlemmar!

Jonna Aakkula, Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry

Sanna-Mari Holma, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) r.y.

Elisa Huovinen, Finlands körledarförening rf

Sanna Katajavuori, Sulasol ry

Henrik Lillhannus, Finlands svenska sång- och musikförbund rf

 

Länkar:

Statsrådet
(Gällande restriktioner)

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
(Aktuellt om pandemiläget)

Undervisnings- och kulturministeriet
(Uppdaterade rekommendationer)

Suomen Teatterit ry Finlands Teatrar rf
(Säkerhetsanvisningar för personalen – orkester och kör, på finska)

Lättläst om coronaviruset (LL-Bladet/THL)
Grundläggande information om corona

Biskoparnas anvisning (EVL)
(Gäller församlingarnas sång och musik)

Europeiska Körförbundet (ECA)
(Informationsbank med länkar)

Norges körförbund
Kor og korona

Sveriges körförbund
Tips och råd från körförbunden

Folkhälsomyndigheten i Sverige
Körverksamhet under covid-19