FSSMF ordnade förbundsdag - så här ser den nya förbundsstyrelsen ut!

19.04.2021 kl. 13:27
Lördagen den 17 april ordnade FSSMF sin förbundsdag. Förutom stadgeenliga ärenden behandlade förbunsdagen också en stadgeändring som möjliggör digitalt deltagande på förbundsdagen även i framtiden.

Förbundsdagen som är FSSMF:s årsmöte ägde liksom ifjol också rum på Zoom.

Under mötet godkändes stadgeförändringen som möjliggör digitalt deltagande på förbundsdagen också i framtiden.

Under förbundsdagen valdes en ny styrelse för 2021. Under styrelsens konstitutionerande möte valdes också medlemmar till förbundens utskott. 

Förbundsstyrelsen 2021

Patrik Karlsson, ordförande

Jenny Stenberg-Sirén, vice ordförande
Finlands Svenska Damkörsförbund
Suppleant: Heli Pakkanen

Håkan Björk
Finlands Svenska Manssångarförbund
Suppleant: Tomas Toivonen

Rosi Djupsund
Åbolands Sång- och musikförbund
Suppleant: Johan Nyman

Iréne Liljegren
Ålands Sång- och musikförbund
Suppleant: Edward Furbacken

Susanne Westerlund
Stråkmusikutskottet
Suppleant: Minna Lehtonen (Blåsmusikutskottet)

Benny Ojala
De ungas musikförbund i Svenskfinland (DUNK)
Suppleant: Jesper Eklund

Anne Peltomäki
Finlands Svenska Körförbund
Suppleant: Kenneth Bergroth

Ann-Kristin Wargh 
Karlebynejdens Sång- och musikförbund
Suppleant: Annika Glader

Arbetsutskottet

Patrik Karlsson, ordförande
Jenny Stenberg-Sirén, Finlands Svenska Damkörsförbund
Anne Peltomäki, Finlands Svenska Körförbund
Håkan Björk, Finlands Svenska Manssångarförbund
Henrik Lillhannus, verksamhetsledare FSSMF

Musikutskottet

Karin Pedersen, sammankallare, ordförande (FSK/blandad kör) 
Daniel Åkermark (stråkmusik)
Martina Brunell (Dunk/barn- och ungdom)
Marika Esch (FSD)
Minna Lehtonen (blåsmusik)
Pia Kulla (rytmmusik)
Henrik Wikström (FSM)
Tobias Elfving (KnSMF)
Niels Burgmann (VNSMF) 
Henrik Lillhannus, sekreterare (FSSMF).

Blåsmusikutskottet

Minna Lehtonen, sammankallare, ordförande, 
Sandra Herrmans
Benny Ojala, Närpes skolmusikkår
Peter Roos
​Oskar Sandin, Jeppo Ungdomsorkester
Tobias Udd
Henrik Lillhannus, sekreterare

Stråkmusikutskottet

Daniel Åkermark, sammankallare, Solf stråkorkester
Samuli Sandberg, Arbis Camerata, 
Catarina Hildén-Fjäder, Pargas amatörorkester
Henrik Lillhannus, sekreterare

Rytmmusikutskottet (vokal rytmmusik)

Patrik Karlsson, sammankallare, ordförande, 
Bitte Askelund, DeXiM
Pia Kulla, ÅK-Ensemble
Camilla Wiksten-Rönnbacka, Cawiar
Henrik Lillhannus, sekreterare

Ledningsgrupp för Blåsmusikprojeket fram till december 2021

Patrik Karlsson (ordf.)
Peter Roos
Benny Ojala
Jannicke Ingelin (sekreterare)

Ledningsgrupp för Kör i skolan för läsåret 2021-2022

Patrik Karlsson (ordf./sekr.)
Mia Makaroff
Martina Brunell
Anna Schultz