Körledarfortbildning modul 3: Rytmisk körmusik

13.05.2023 kl. 16:11
Jim Daus Hjernøe (DK) och Ida Olsonen, med kören Musta lammas hör till eliten inom rytmisk körmusik. Lär dig leda rytmisk kör under deras ledning. Anmälningen är öppen!

FÖRBEREDANDE ZOOMTRÄFF 4.8 kl 15-17

KÖRLEDARFORTBILDNING 3A, Ida Olsonen & Musta lammas 18-20.8

KÖRLEDARFORTBILDNING 3B, Jim Daus Hjernøe, Ida Olsonen & Musta lammas 15-17.9

Modul tre är för dig som vill bekanta dig med de specialverktyg och den pedagogik som används inom rytmisk körmusik eller fördjupa ditt kunnande inom området. Vi bekantar oss också med improvisation i kör, främst via vocal painting -metoden.

Rytmmusikens karaktäristiska drag
- rytmik, frasering och groove
- röstanvändning och röstvård inom pop/jazz-musik
- instuderingsteknik & specifika metoder för att arbeta med dessa

Improvisation & kontakt
- att uppmuntra lyssnande, kontakt & kreativitet i ledet
- skapandet av en trygg och uppmuntrande samvaro
- vocal painting

Kursinnehållet skräddarsys att passa deltagarnas erfarenhetsnivå, dvs. både du som bara doppat tårna i pop/jazz-repertoar och du som redan sysslat med en hel del är varmt välkomna! Om du har frågor eller funderingar gällande kursens musikaliska innehåll, kontakta ida.olsonen@gmail.com.

Anmälningen är öppen till 15.6.2023. Obs! Begränsat antal platser. Kursen har 12 dirigentplatser som fylls i anmälningsordning.
 Anmälning: www.dunk.fi/korledarfortbildning

Fortbildningarna äger rum i Muntra Musikanters lokal på Elisabetsgatan 2 i Helsingfors.