Arrangeringskurs med Matias Långbacka

30.01.2024 kl. 14:06
Att arbeta som lärare på musikinstitut innebär ofta ett högt krav på flexibilitet i samspelssituationer. Instrumentsammansättningarna i ensembler och orkestrar är sällan sådana att ett överflöd av färdigt material finns tillhanda utan ofta uppstår behov av att anpassa arrangemangen på olika sätt. Men hur?

Denna kurs har målet att hjälpa dig som lärare att anpassa material till just din ensemble. För att möjliggöra deltagande krävs goda grundkunskaper i musikteori, datorvana och tillgång till valfritt notskrivningsprogram (något professionellt stöd för hur notskrivningsprogrammen utnyttjas optimalt kommer tyvärr inte att tillhandahållas för något annat notskrivningsprogram än Finale under kursens gång, men vi försöker hjälpas åt efter bästa förmåga). Även ett midiklaviatur är till fördel. Kursen genomförs helt och hållet online men med möjlighet till valfritt deltagande på Martin Wegelius-Institutets sommarkurs 2024 där arrangemang som producerats under kursens gång (dock överenskommet i varje enskilt fall) har möjlighet att uruppföras av kursdeltagarna.

Upplägg:

Del 1 15.3.2024:
Harmonisering: ackordanalys, funktionsanalys och steganalys.

Del 2 12.4.2024:
Att läsa partitur, analysera musik och förstå musikaliska skikt och funktioner i instrumentationer.

Del 3 17.5.2024:
En överblick över symfoniorkesterinstrumenten och bandsinstrumenten, deras omfång, klangliga egenskaper och vad som är lättspelat/svårspelat.

Del 4 14.6.2024:
Presentationer av arrangemangen och kursutvärdering. (Utöver detta erbjuds enligt överenskommelse även möjlighet att närvara på MWI:s sommarkursers avslutningskonsert den 30.6 i Karis, övernattning 29.6-30.6 går att ordna vid behov.)

Kursen ordnas online.
Avgift: 100€
Anmälning: www.mwi.fi
Kursen arrangeras av: Martin Wegelius-institutet och Finlands svenska Sång- och Musikförbund