Bild på en leende Riku Laurikka. Iklädd grå kostym och mörkblå skjorta. Står framför en rödbrun tegelvägg.

Riku Laurikka får dirigentpris

19.03.2024 kl. 17:00
Dirigenten Riku Laurikka har tilldelats årets dirigentpris ur Kurt-Erik Långbackas fond, Finlands svenska sång- och musikförbunds dirigentpris. Prissumman är 2000 euro.

Juryn motiverade sitt beslut: ”Riku Laurikka har under de senaste åren på ett synligt sätt trätt in i det finlandssvenska körlivet som Akademiska Damkören Lyran och manskören Muntra Musikanters dirigent. Vid sidan om kördirigerandet arbetar han aktivt som sångare i flera professionella musikgrupper i huvudstadsregionen. Med energi, kunnande och fördomsfrihet inspirerar Riku den finlandssvenska körvärlden till nya mål och konstnärliga resultat. Vi vill uppmuntra Riku att fortsätta på den vägen och ser fram emot att få se honom som en inspirerande aktör inom det finlandssvenska körfältet också framöver.”

Riku Laurikka (f. 1994) utexaminerades till magister i körledning från Sibelius-Akademin våren 2021 med högsta betyg. Han började som Sällskapet MM:s dirigent i juni 2021 och som Lyrans dirigent från början av år 2023. Laurikka har även vikarierat som Akademiska Sångföreningens dirigent hösten 2019. Han har målmedvetet sökt sig till den finlandssvenska musikvärlden och på kort tid lärt sig språket och den finlandssvenska kulturen, samt med öppenhet bekantat sig med körernas traditioner, repertoar och anor. Laurikka arbetar fördomsfritt med sina svenskspråkiga körer på mycket god svenska och med hög ambitionsnivå.

Dirigentpriset ur Kurt-Erik Långbackas fond utdelas vartannat år. Fonden tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund i samband med Långbackas 70-årsdag 15.3.2001. Avsikten med priset är "att uppmuntra och stimulera inom förbundet verksamma dirigenter – gärna unga och lovande – enligt förbundsstyrelsens prövning". Fonden förvaltas av styrelsen för Finlands svenska sång- och musikförbund.

Foto: Iida Salenius